26 Temmuz 1906 Tarihli Arzuhalde Yer Alan Girit Muhacirlerinin İsimleri Zafer BEGAKİS

Girit ve Girit Türkleri ile ilgili Haberler
Cevapla
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6457
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

26 Temmuz 1906 Tarihli Arzuhalde Yer Alan Girit Muhacirlerinin İsimleri Zafer BEGAKİS

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 07 Oca 2021, 16:33

Tablo 1. 26 Temmuz 1906 Tarihli Arzuhalde Yer Alan Girit Muhacirlerinin İsimleri
36
Kandiyeli Velaki Ali Kandiyeli Yoğurtçu
……?
Kandiyeli Çizmecaki
Halil
Kandiyeli Odabaşaki
(mühür)
Estiyeli Ağazaki
(mühür)
Hanyalı Nazikzâde
Hasan
(imza)
Kandiyeli Salih
Tabaki (imza)
Kandiyeli Zimkaki
Ahmed
(mühür)
Estiyeli Kandilakitaki?
Halil (mühür)
Kandiyeli
PenyakiAhmed
(mühür)
Kandiyeli Hacı Hasanaki
Ali (mühür)
Estiyeli Tahiraki
Tahir bin Mustafa
(mühür)
Estiyeli Zikalaki?
(mühür)
Estiyeli Zikalaki?
İbrahim (mühür)
Kandiyeli Hacı Mercan
oğlu Hasan (mühür)
Kandiyeli Memişoğlu
Hasan (mühür)
Meramilalı?
Osmanalaki
Estiyeli Velaki
Halil (mühür)
Kandiyeli dul kadın
Zeynep
(mühür)
Kandiyeli Dul Kadın
Kamile 1321(mühür)
Estiyeli Mollazaki
Osman (mühür)
Kandiyeli
Harhalidaki Seyid
Estiyeli Kapsalaki
(mühür)
Hanyalı Hacı
Süleymanaki Hacı
Ahmed
Estiyeli Yunusaki
Mehmed (mühür)
34
Aynı eser, s. 99.
35
B.O.A., DH. MHC., Dosya No: 68/Gömlek No:2, 13 Temmuz 1322/26 Temmuz 1906. Belgenin sonunda 110 muhacire ait mühür
bulunmaktadır. Arzuhalin orijinal hali için bkz. Ek-1.
36
B.O.A., DH. MHC., Dosya No: 68/Gömlek No:2, 13 Temmuz 1322/26 Temmuz 1906.
-
720
-
Estiyeli Mervaki
Hüseyin
Resmolu Arab
Ağazaki Hasan
Kandiyeli Sograki?
……..
Kandiyeli Memişaki
Hüseyin
Kandiyeli Tırıntaki
İbrahim
Estiyeli Hocaki İbrahim
(mühür)
Kandiyeli
Harhalidaki
Mehmed Ali
(mühür)
Kandiyeli Musazâki
Şaban bin Musa
(mühür)
Resmolu Börekçizaki
Hüseyin
(mühür)
Kandiyeli Hacı
Hasanaki Cafer
Kandiyeli Memişaki
Mehmed (mühür)
Kandiyeli Tellal
Ömeraki
(mühür)
Estiyeli Arnavudaki
Mustafa
Estiyeli Sideraki?
İbrahim
(mühür)
Kandiyeli
Meramilonaki
Bakona? veyanaki?
Mustafa(mühür)
Kandiyeli Kokotaki? Ali
(mühür)
Kandiyeli Hacı
Mustafadaki
(Mühür)
Kandiyeli
Harhalindaki
(mühür)
Kandiyeli Papagano?
Hüseyin
Kandiyeli Kokodaki
İbrahim
Kandiyeli Çavuşaki
(mühür)
Kandiyeli Osmanaki
(mühür)
Kandiyeli Şeyh
Galaki İbrahim
Estiyeli Hafızaki
(mühür)
Kandiyeli Çavuşaki
Halil
Estiyeli Hüseyin
Razvanaki?
Estiyeli Razvanaki
İbrahim
Kandiyeli Biladaki?
Memiş ...Ahmediyaki Muharrem Kandiyeli
BahrakiAhmed
Kandiyeli Odabaşaki
(mühür)
Kandiyeli Bıçakçı
(mühür)
Estiyeli Murad oğlu
(mühür)
Hanyalı Çamaki
(mühür)
Meramilalı?
Koçuşadalaki?
(mühür)
Estiyeli Arnavudaki
Sadık
Hanyalı Çam
İbrahim
(mühür)
Estiyeli Arnavudaki
(mühür)
Kandiyeli İrasinaki?
(mühür)
Estiyeli Kadı Oğlaki
Receb
Girit Estiye
Muhacirlerinden
Hüseyin
Girit Kandiye
Muhacirlerinden
Musasaki
(mühür)
Estiyeli Bilalaki
Şabanoğlu Hüseyin
Estiyeli Razvanaki
Mustafa
Kandiyeli Berberaki
Salihoğlu Mustafa
Kandiyeli Mevlüdaki
Hüseyin
Estiyeli Dellalaki
Mehmed
Estiyeli Dellalaki
(mühür)
Estiyeli Mehmed…..
Numanopola?
Zevcesi Estiyeli
Fatmaki Halime?
Estiyeli Berberaki
Osman
Estiyeli Razvanaki
Ahmedoğlu
Hüseyin
Estiyeli Balabanaki?
Mustafa
Kandiyeli Molla Salaki
Demir
Estiyeli Abdullahoğlu
Osman
Kandiyeli Bacadaki Halil Kandiyeli Bacadaki?
(mühür)
Kandiyeli
Yarasanaki?
(mühür)
Girit Estiyeli Mazlumaki
(mühür)
Yerepetreli Mehmed..
Efendizade
(mühür)
Kandiyeli Çavuşaki
(mühür)
Estiyeli Molla
Mehmedaki Osman
Kandiyeli Çavuşaki
(mühür) Estiyeli Kadmaki Osman Estiyeli Perişanaki
Hüseyin
Estiyeli Türkaki
Halil
Estiyeli Türkaki
Seyid
Estiyeli
Kandilakopola?
Merim?
Kandiyeli Cakaralaki
Haydar
Kandiyeli Berber
Paşaki
(mühür)
Estiyeli Osman Oğlaki
(mühür)
Estiyeli Kadmaki
Halil
Kandiyeli Satıcaki?
(mühür)
Kandiyeli Müteveffi?
Zaryano İbrahim zevcesi
Mehpare
Estiyeli
Kandilakopola? Hatice
Estiyeli Teffaki?
(mühür)
Estiyeli Molla
Hastaki?
(mühür)
Kandiyeli Curaki
Hasan
Kandiyeli Curaki İbrahim
oğlu
(mühür)
Kandiyeli Hamal
Hayrullah
Kandiyeli Balabanaki
Hüseyin
Kandiyeli Yavaşaki
Mustafa
Kandiyeli
Tulhazade Hüsnü
Estiyeli Hermalaki
Hüseyin
Kandiyeli Laşudaki
(mühür)
R. 13 Temmuz 1322/M. 26 Temmuz 1906
Arzuhal sonunda mühürleri bulunan muhacirlerin Girit adasının farklı şehirlerinden geldikleri
görülmektedir. 110 muhacirden 56’sı Kandiyeli, 44’ü Estiyeli, 4’ü Hanyalı, 3’ü Meramilalı, 2’si Resmolu ve 1’i
Yerepetreli’dir. Dolayısıyla Kandiye ve Estiye şehirlerinden gelen ahalinin daha fazla olduğu görülmektedir.
Ayrıca hane reisi muhacirlerin isimleri ve aile isimleri yer almaktadır. Bu bilgiler, özellikle bugün hala
Kuşadası mahallelerinde yaşayan Girit muhacirlerinin torunlarının atalarının izlerini sürmeleri açısından
çok önemlidir. Onların geçmişle bağ kurmalarında önemli kayıtlardır.
Muhacirlerin vermiş oldukları bu arzuhal sonrasında Kuşadası’nda onların iskânına yönelik girişimler
hızlandırılmıştır. Nitekim 12 Ağustos 1906 tarihine gelindiğinde bir iskân düzenlemesi yapılmıştır. Bu
düzenlemede Kuşadası merkezinde bulunan mahalleler ve Osmaniye köyünün esas alındığı görülmektedir.
Kuşadası’nın Alaca Mescit, Câmii-i Atik, Câmii-i Kebir, Hacı Feyzullah, Dağ ve Türkmen mahallelerinde
meskûn, gayrimeskûn veya kirada kalanlar olmak üzere isimleri ve meslekleri ile birlikte muhacirler
kaydedilmiştir. Toplam muhacir sayısı 1385 kişi olup bunların 421 kişisi devlet eli ile Osmaniye köyüne
yerleştirilmiş, 240 kişi kendi maddi imkânları ile hane satın almış ve 724 kişi ise kirada olup henüz bir
haneye yerleştirilememiştir.
12 Ağustos 1906 tarihli düzenlemeye göre, ilk olarak kendi maddi imkânları ile hane satın alıp
yerleşmiş olan muhacirlere baktığımızda, iskân mahalleri ve muhacir isimleri aşağıdaki tabloda olduğu
gibidir.
-
721
-
Tablo 2. Kuşadası Mahallerinde Kendi İmkânları İle Hane Satın Alıp Yerleşen Girit Muhacirleri
37
Mahalle Kişi/
Hane Reisi
Hane
No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Mazlum Ağa 78 Bakkal 3 2 5
Serdaraki Bayram Ağa 89 Kunduracı 1 2 3
Okıdaki İsmail 104 Bakkal 3 2 5
Zaryanaki Sadık Ağa 107 Amele 6 2 8
Ali Yelükiyati? Oğlu İbrahim 150 Amele 3 2 5
Alaca Mescid
Mahallesi
Yekûn 5 16 10 26
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane
No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Curaki Haydar Ağa 25 Amele 2 4 6
Bekir oğlu Süleyman 40 Amele 2 2
Berberaki Seyid Ağa 80 Bakkal 1 1 2
Seyid Efendi oğlu Mustafa
Efendi 81 Bakkal 2 1 3
Bayuspaki Halil 100 Amele 1 1 2
Fetidsaki? Mehmed Ağa 104 Bakkal 2 2 4
Beladinaki Hüseyin 105 Amele 2 1 3
Mısırlı oğlu Mehmed 158 Kahveci 2 2 4
Selim Ağa 164 Jandarma 4 4 8
Osmanaki Kadem bin Osman
173 Amele 1 2 3
Dellalaki Ali bin Hüseyin 182 Amele 1 2 3
Curaki Molla Hüseyin 183 Bakkal 3 2 5
Sakadaki Mustafa bin Osman
186 Amelmande 2 2 4
Molla Mustafa bin Derviş 254 Bakkal 4 2 6
İzbudaki Ömer bin Abdullah 261 Amele 1 3 4
Semerci Mustafaki İbrahim 282 Semerci 3 4 7
İbrahim Dervişaki 284 Amele 3 1 4
Hasanyaki Oğlu Mustafa bin
Salih 306 Amele 1 2 3
Bayraktar oğlu Mustafa bin
Mehmed 143 Rençber 2 3 5
Câmii-i Atik
Mahallesi
Yekûn 15 37 41 78
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane
No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Mutasarrudaki? Ahmed bin
Receb 26 Fırıncı 5 3 8
Razvanaki Hacı Hüseyin 45 Bakkal 1 1 2
Musanaki Hüseyin 114 Amele 2 5 7
Bayram Ağa bin Murad 119 Amele 1 2 3
Halimboraki? Molla Mustafa 140 Bakkal 2 3 5
Mustafa 149 Jandarma 1 1 2
Tosunaki Nuri Ağa 150 Amele 2 3 5
Hacı
Feyzullah
Mahallesi
Yekûn 7 14 18 32
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane
No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Mezpotaki İbrahim M Amele 1 4 5
Çavuşaki Hüseyin 34 Kahveci 3 2 5
Helvacaki Ahmed 47 Bahçıvan 1 1 2
Vasalutim? Ali bin Salih 80 Amele 2 1 3
Hakıraki? İsmail 84 Bahçıvan 3 1 4
Hakıraki Cemali bin Derviş 102 Amele 1 2 3
Mazlumaki Ahmed bin
Hüseyin 111 Amele 1 3 4
Halil bin Mustafa 131 Bahçıvan 1 2 3
Türkmen
Mahallesi
Merayotaki? Musa bin
Mustafa 155 Amele 2 1 3
37
B.O.A., DH. MHC., Dosya No: 68/Gömlek No:18, 30 Temmuz 1322/12 Ağustos 1906. Orijinal belgeden örnek bir sayfa için bkz. Ek-2.
-
722
-
Kadı oğlu Ahmed 169 Amele 3 1 4
İmamaki Nazım 206 Kahveci 1 2 3
Hocaki İbrahim bin Hüseyin 191 Amele 3 2 5
Çorbacaki İbrahim 20 Jandarma 2 2 4
Yekûn 13 24 24 48
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane
No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Kalburcaki Hasan Usta 33 Pabuççu 2 2 4
Yato? Mehmed Ağa 36 Bahçıvan 3 1 4
Kantarcaki Molla Osman 46 Amele 2 3 5
Sulaki Teymur bin Mes’ud 48 Amele 1 1 2
Ali Reis 49 Kayıkçı 1 2 3
Receb Veltodaki 38 Amele 2 1 3
Numan oğlu Hacı Mehmed
Ağa 75 Amele 1 1 2
Hacı Şerifzâde Mustafa 76 Amele 3 3
Molla Hüsnü 90 Kunduracı 1 1 2
Halil Kuyudanaki Mustafa
Efendi 93 Amele 2 1 3
Yobraki? Molla Süleyman 145 Kahveci 2 3 5
Hasan Hakkı Efendi 197 Kâtib 2 1 3
Câmii-i Kebir
Mahallesi
Yekûn 12 19 20 39
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane
No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Zirnaki İbrahim bin Yusuf 10 Amele 5 1 6
Yorgancaki Mustafa bin
Ahmed 50 Amele 1 3 4
Yorgancaki Receb Efendi 55 Amele 3 1 4
Hasan Razvanaki 86 Gemici 2 1 3
Dağ
Mahallesi
Yekûn 4 11 6 17
Genel Yekûn 60 121 119 240
Tabloda görüldüğü üzere ellerindeki maddi güç ile hane satın alıp yerleşen Girit muhaciri sayısı 60
hanede 240 muhacirdir. Toplam muhacir içinde 121 erkek ve 119 kadın muhacir bulunmaktadır. Çocuk
kaydının ise yer almadığı görülmektedir. Bunların hane numaraları ile birlikte meslek bilgileri de kayıtta yer
almıştır.
12 Ağustos 1906 tarihli düzenlemeye göre, kiralamış oldukları hanelerde geçici olarak kalan yani bir
haneye iskân edilmemiş olan Girit muhacirleri ve bilgileri ise aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.
Tablo.3. Kuşadası Mahallerinde Kiralamış Oldukları Hanelerde Geçici Olarak Kalan Girit Muhacirleri
38
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No
Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Seletçi? Oğlu Hasan Efendi 5 Amele 2 2 4
Osman Efendi bin Mustafa 10 Amele 3 3 6
Balbanaki Hüseyin 12 Amele 2 3 5
Mahmud oğlu Mustafa 30 Bakkal 1 3 4
Kavalaki Hüseyin 36 Kasab 1 2 3
Fıstıkçı Halim bin Hüseyin 38 Amele 1 2 3
Kandilaki oğlu Halil 44 Amele 1 1 2
Derviş oğlu Kakol? 65 Amele 1 3 4
…… Efendi bin Mehmed İsa 96 Amele 3 1 4
Hocakaki Salih 16 Amele 2 3 5
Cafer bin Çelebi 132 Bahçıvan 4 1 5
Çoban Mor? Ali 133 Çoban 5 3 8
Perişanaki Mehmed bin
Mustafa 145 Amele 2 3 5
Tabaşaki Hasan 146 Faturacı? 1 2 3
Hafızaki Osman bin Ali 155 Amelmande 1 1 2
Hasan Nami Efendi 160 Kâtib 3 5 8
Miçraki Ahmed bin Hacı
Mustafa 161 Amele 1 1 2
Hacı Feyzullah
Mahallesi
Yekûn 17 34 39 73
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No
Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
38
B.O.A., DH. MHC., Dosya No: 68/Gömlek No:18, 30 Temmuz 1322/12 Ağustos 1906.
-
723
-
Behlülaki Ali 7 Debbak(ğ) 3 3 6
Osman Alaaki Ali 21 Kasab 2 4 6
Cemalaki Ahmed bin
İbrahim 61 Amele 2 6 8
Mehmed zevci Nesibe binti
İbrahim 66 Amele 5 1 6
Karabataki Hüseyin 67 Amele 1 1 2
İsmail bin Mehmed 68 Amele 1 1 2
Fizaki Mehmed 75 Eskici 3 4 7
Behlülaki Receb bin Osman 77 Kasab 2 1 3
Zikalaki? İbrahim bin Ali 85 Amelmande 3 3 6
Ticaretçi
Ramazan bin Bayram Ali 86 (ahz-ı itâ ile meşgul) 2 1 3
Salim Kızı Reyhan binti
Salim 87 - 4 4
Yavaşaki Mustafa 93 İmam 3 2 5
Subaşaki İbrahim bin
Ahmed 101 Muzaf 1 2 3
Diklaki Hüseyin bin Mustafa
106 Kasab 3 2 5
Diklaki İbrahim bin Mustafa 107 Amele 2 3 5
Teymurcaki İbrahim bin
Mustafa 112 Amele 3 2 5
Vasalaki Ahmed bin
Mustafa 123 Amele 1 2 3
Molla Salihlaki Teymur bin
Salih 133 Amele 1 3 4
Molla Zâki Mustafa bin
Hüseyin 135 Amele 3 4 7
Numanaki Mehmed bin
Numan 139 Amele 3 2 5
Perişanaki Hasan 143 Amele 2 2 4
Merayotaki? Salim bin
Hüseyin 156 Amele 3 1 4
Arab Hacı Ahmed bin Salim 159 Amele 1 2 3
Kadı oğlu Receb 168 Amele 3 3
Latoraki? Ali bin Razvan 184 Amele 5 3 8
Mazlumaki Hasan bin
Hüseyin 204 Amele 1 2 3
Dilaki Halil bin Mehmed 205 Amele 3 1 4
Bayram Osmanaki bin Halil 207 Amele 2 2 4
Berişraki taki Hüseyin bin
Mustafa 208 Amele 2 1 3
Zikalaki? Razvan bin Derviş 209 Amele 2 6 8
Memişaki Ahmed bin
Mehmed 211 Amele 1 1 2
Tatbikaki? İsmail 212 Bahçıvan 1 1
Bekirlaki Salim bin Hasan 213 Amele 2 1 3
Mollazaki Mustafa bin Salim
214 Amele 1 3 4
Behlülaki İsa bin Osman 221 Çoban 1 1
Binaki Cigerci Hasan 223 İşçi 2 2 4
Behlülaki Mehmed bin
Hasan 226 Kunduracı 2 3 5
Türkmen
Mahallesi
Yekûn 37 77 82 159
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No
Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Hacı Hasanaki bin Hasan 141 Amele 2 3 5
Bayramaki Halil bin Ahmed 4 Amele 2 3 5
Sakalaki İbrahim 7 Eskici 1 4 5
Demlaki? Mehmed bin
Mehmed 8 Amele 2 3 5
Halil Hâki Efendi zevcesi
yetimleri 26 2 3 5
Evliya oğlu Ali bin Abdullah
27 Amele 3 1 4
İbrahim Molla Sonyaki 36 Bahçıvan 3 2 5
Berberaki Mustafa 41 Berber 1 2 3
Mustafadaki Ali 72 Rençber 3 3
Câmii-i Atik
Mahallesi
Molla Hüseyin bin Hasan 82 Berber 3 1 4
-
724
-
Razvan Ağa 97 Kasab 5 3 8
İvazaki Ali Arif 103 Amele 4 2 6
Memişaki Mehmed 139 Hamal 3 3 6
Molla Mehmedaki Osman 150 Amele 2 1 3
Hacı Hüseyinaki oğlu Cafer 154 Balıkçı 2 2 4
Cuda Hasan Ağa 157 Kahveci 2 2 4
Mustafaki Hüseyin Usta
Söke’ye gitmiştir 165 3 3 6
Kopaki Süleyman Ahmed 168 Amele 1 2 3
Fermaki Salih bin Kadem 174 Amele 1 1
Fermaki Osman 175 Amele 1 1 2
Mustafa Reis 177 Gemici 2 4 6
Fermaki Halil bin Kadem 178 Amele 1 2 3
Razvanaki 179 1 1 2
Numatoyolu? Fatma Hatun 180 4 4
Perişanaki Hüseyin 181 Amele 1 1
Yakuruncu? Nazif bin
Hüseyin 184 ……? 2 1 3
Kandilakinaki Ahmed 185 Amele 2 2 4
Kambur Hüseyin 209 Balıkçı 4 3 7
Kadikadaki Ali 224 Berber 2 2 4
Muhasebecaki Cafer 258 Kunduracı 4 2 6
Hacı Alaki Eskici Hasan 270 Amele 2 4 6
Yunusaki Mehmed 276 Balıkçı 4 1 5
Berberaki Receb 279 Hamal 3 1 4
Velutaki Ali 281 Balıkçı 4 1 5
Zenci Şaban 287 Kahveci 1 1
Seyid bin Hasan 288 Bahçıvan 1 1 2
Teymurcaki Mustafa 312 Amelmande 1 1 2
Teymurcaki Ali bin Mustafa 313 Amele 3 2 5
Harhalidaki Ahmed Ağa 317 Hamal 3 5 8
Harhalidaki Hasan 319 Hamal 3 1 4
Harhalidaki Ali zevcesi
Saniye 318 3 3
Ali Bakaki Ali 320 Kahveci 1 1
Ahmed Hısalaki 322 Kahveci 1 1 2
Memaki Ali 323 Hamal 1 2 3
Jandarma Balasakaki
Mehmed 325 Jandarma 3 3 6
Ahmed Efendi 327 Rüsumat …? 1 1
Caferaki Mehmed 328 Amele 1 1
Caferaki Coraki bin Corı 329 Amele 1 3 4
Turkaki Halil 330 Amele 1 3 4
Kalyoncaki Mehmed 331 Amele 1 1 2
Bölükbaşaki Mehmed 332 Hamal 1 1 2
Yekûn 51 97 99 196
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No
Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Rasim bin Ramazan 5 Kahveci 1 1 2
Kara Dogru Mustafa 17 Gemici 3 3 6
Azrail Mustafa 26 Kahveci 3 2 5
Kokoraki İbrahim 27 Amele 5 2 7
Beylülzâde Teymur Bey 38 Amele 3 3 6
Evliya İbrahim bin Hüseyin 57 Amele 2 1 3
Elican oğlu Mustafa 63 Mûtaf 1 2 3
Çizmecaki Halil bin Ahmed 71 Amele 2 5 7
Murad oğlu Molla Hüseyin 73 Amele 1 4 5
Fokutaki? Ali bin Osman 75 Amele 2 2 4
Tolmadaki Hüsnü 145 Kahveci 1 1 2
Velutaki Ali 146 Bahçıvan 2 3 5
Zakiraki Mehmed bin
Mazlum 147 Amele 1 1 2
Bölükbaşaki Halil bin
Edhem 151 Amele 1 1 2
Turkaki Osman bin Ali 152 Amele 1 2 3
Alaca Mescid
Mahallesi Turhaki Hüseyin bin Osman
153 Hamal 2 1 3
-
725
-
Cemalaki Mustafa 154 Hamal 4 4
Kocukaki Mehmed 155 Amele 2 2 4
Mehmed Şevki Efendi 158 Kâtib 2 2 4
İladaki Memiş bin Ahmed 160 İskemleci 3 2 5
İsmail Muşunaki 163 Amele 3 4 7
Kafulaki Mustafa bin
Hüseyin 164 Rençber 1 1
Yekûn 22 41 49 90
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No
Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Binaki Ahmed bin Ali 3 Balıkçı 4 2 6
Ağafaki Razvan bin Ahmed 11 Amele 3 1 4
Süleymanaki Süleyman bin
Süleyman 29 Amele 2 3 5
Bekirlaki Ali bin Hasan 37 Çoban 3 4 7
Pervaki Hasan 42 4 4 8
İzbud Murad Ağa 45 Amelmande 2 1 3
Mahmud oğlu Balıkçı
Enver? 68 Balıkçı 1 2 3
Memişaki Hüseyin 72 Hamal 2 1 3
Fescizade Mehmed Bey 73 Kâtib 1 3 4
Fescizade Hüseyin bey 74 Tahsildar 1 1
Börekçidaki Hüseyin 94 Bakkal 1 1 2
Kara Dağlaki Hilmi Ağa 95 Bakkal 1 2 3
Azban? Oğlu Zeynel 98 Terzi 2 1 3
Luizaki Tahir Ağa 104 Kahveci 1 2 3
Mahmud oğlu Mustafa
Efendi 105 Bakkal 1 1 2
Bayagato Hüseyin 106 Balıkçı 3 3 6
Arnabut oğlu Ahmed 109 Doğramacı 3 3 6
Hacı Mercan 115 Dellal 3 2 5
Murad oğlu Edhem 159 Amele 2 2 4
Sancılaki İbrahim 118 Kuyucu? 6 1 7
Berber Yaşaki Rauf 148 Eskici 1 1 2
İbrahim bin Hasan 151 Kuyucu? 1 1 2
Barka Hüseyin 157 Balıkçı 3 3 6
Ahmed oğlu Bekir Validesi 177 1 2 3
İzbut Oğlu Mustafa Efendi 178 Kahveci 1 1
Bayataki Hüseyin bin
Mustafa 178 Amele 1 2 3
Sideraki İbrahim bin Arif 179 Amelmande 1 1 2
Lagodaki Arif bin İbrahim 180 Serseri 1 1
Memişaki Mehmed bin
Mehmed 181 Hamal 1 1 2
Luyidaki Kerimesi Emine 182 1 1 2
Karlobola? Zevcesi Hanım 183 1 2 3
Karamanalaki Ali bin
Hüseyin 184 Amele 1 3 4
Serdaraki Mehmed bin
Mustafa 185 Amele 1 1
Nazifaki Ahmed Reis 186 Amele 2 2
Mesudaki Arab Dai 186 Amele 2 3 5
Halil Kadar bin Mustafa 188 Gemici 2 2 4
Karunaki Hüseyin 198 Amelmande 1 1
Emiraki Hüseyin 199 Jandarma 1 1
Yudokaki Hüseyin 203 Amele 1 1
Bilkaki Osman 207 Kunduracı 1 2 3
Ömeraki Hüseyin bin Ömer 208 Amele 1 3 4
Ali Cemalaki oğlu Ali 209 Amele 2 4 6
Câmii-i Kebir
Mahallesi
Yekûn 42 65 80 145
Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No
Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam
Hacı Hasanaki Hasan 21 Amelmande 3 1 4
Vervaraki İbrahim 41 Berber 2 5 7
Arab Recep 45 Hamal 2 2 4
Teymuraki Ahmed 46 Balıkçı 2 2
Dağ Mahallesi
Behlülaki Hüseyin 47 Amele 3 1 4
-
726
-
Çavuşaki Hüseyin 48 Tahsisçi 1 1 2
Arab Hayrullah 49 Hamal 4 1 5
Memiş oğlu Hasan 54 Kayıkçı 4 2 6
Halilaki Hüseyin bin
Mustafa 56 Amele 2 3 5
Tahir Reis 66 Kayıkçı 3 2 5
Börekçi Dellalaki Hüseyin 71 4 1 5
Çubukçu oğlu Ömer 75 Bıçakcı 3 1 4
Edhem Çavuşaki 97 Kunduracı 1 1 2
Hacı Mustafadaki İbrahim 102 Amelmande 2 2 4
Molla Hasanaki Hüseyin 104 Amele 1 1 2
Yekûn 15 35 26 61
Genel Toplam 184 349 375 724
Tabloda görüldü
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir