1897 Türk-Yunan Savaşı’nda Ecnebilerin Zararlarının Tazmîni Meselesi İbrahim Serbestoğlu

Girit Konulu Dergiler
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar:6927
Kayıt:05 Haz 2019, 22:41
Konum:İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:
Re: 1897 Türk-Yunan Savaşı’nda Ecnebilerin Zararlarının Tazmîni Meselesi İbrahim Serbestoğlu

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 05 Şub 2022, 17:06

Kaynakça
A. Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Bâb-ı Âli Evrak Odası
İrade Eyalat-ı Mümtaze Yunanistan
İrade Rüsumat
İrade Hususi, 65/32.
Meclis-i Vükela Mazbataları Yıldız Mütenevvia
Yıldız Perakende Arzuhal ve Jurnaller
Yıldız Perakende Başkitabet Dairesi Maruzatı Yıldız Perakende Askeri Maruzat
Yıldız Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği
B. Yayınlanmış Arşiv Belgeleri
Parliamentary Papers, Commercial No.26 (1880) Trade Reports, Report by Vice-Cunsul Longwort on the Trade and Commerce of Thessaly for the Year 1879, London 1880.
Parliamentary Papers, Commercial No.28 (1883) Trade Reports, Report by Vice-Cunsul Longworth on the Trade and Commerce of Thessaly for the Year 1882, London 1883.
Parliamentary Papers, Correspondence Respecting the Negotiations for the Conclusion of Peace Between Turkey and Greece, London 1898.
C. Kitap ve Makaleler
1897 Türk-Yunan Savaşı (Tesalya Savaşı), Yayına Hazırlayan: Bayram Kodaman, Ankara 1993.
ADIYEKE, Ayşe Nükhet, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), Ankara 2000.
ADIYEKE, Ayşe Nükhet-Nuri Adıyeke, Fethinden Kaybına Girit, İstanbul 2006. AKYAY, Bülent, Tesalya Meselesi (1881), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001.
HÜLAGÜ, Metin, Osmanlı-Yunan Savaşı Abdülhamid’in Zaferi, İstanbul 2008.
İNALCIK, Halil, “Çiftlik”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 8, s. 313-314.
IRMSCHER, Johannes, “Alexandros Mavrokordatos, Greek Scholar and Turkish Diplomat”, XII. Türk Tarih Kongresi (12-16 Eylül 1994) Kongreye Sunulan Bildiriler, c.III, Ankara 1999, s. 1005-1008.
KASABA, Reşat, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, çev: Kudret Emiroğlu,
İstanbul 1993.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar:6927
Kayıt:05 Haz 2019, 22:41
Konum:İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: 1897 Türk-Yunan Savaşı’nda Ecnebilerin Zararlarının Tazmîni Meselesi İbrahim Serbestoğlu

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 05 Şub 2022, 17:07


KIEL, Machiel, “Tesalya”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.40, İstanbul 2011, s. 522-526.

243

LAIOU, Sophia, “Some Considerations Regarding Çiftlik Formation in the Western Thessaly, Sixteenth-Nineteenth Centuries”, The Ottoman Empire, The Balkans, The Greek Lands: Toward a Social and Economic History, ed: Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis, İstanbul 2007, s. 255-277.
Mahir Mehdi, Bedraka-i Zafer Yahud Tesalya ve Yenişehir, Dersaadet 1314.
SEZER, Hamiyet, “Tepedelenli Ali Paşa ve Oğullarının Çiftlik ve Gelirlerine İlişkin Yeni Bilgi-Bulgular”, OTAM, S.18, Ankara 2005, s. 333-357.
SEZER, Hamiyet, “Tepedelenli Ali Paşa’nın Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma”, Belleten, S.233, Ankara 1998, s. 75-107.
SHAW, Stanford J.- Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, c. II, Reform, Devrim ve Cumhuriyet: Modern Türkiye’nin Doğuşu, 1808-1975, İstanbul 1983.
STEINKAMN, Armin A., “War Damages”, Encyclopedia of Public International Law, vol: 4, Use of Force War and Neutrality Peace Treaties (N-Z), Amsterdam, New York, Oxford 1982, s. 298- 303.
Süleyman Tevfik- Abdullah Zühdi, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ile Yunan Muharebesi 1314,
İstanbul 1315.
Süleyman Tevfik, Tesalyada Bir Cevelan ve Dört Aylık Seyahatim, Dersaadet 1315.
Şemsettin Sami, “Tesalya”, Kamûsu’l-Alâm, c.3, İstanbul 1308, s. 1652-1653.
ÜNLÜ, Mucize, “II. Abdülhamid Döneminde Ulahlar”, Perspectives on Ottoman Studies Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), Eds: Ekrem Causevic, Nenad Moacanin, Vjeran Kursar, Zagreb, 25th- 30th August 2008, s. 229-244.

Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir