1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Fethinden Mübadeleye kadar GİRİT Olayları EMVAL-İ METRUKE

Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2019, 14:17
gönderen eyuphuseyin
10421115_1500236273580502_3999552337352684553_n (1).jpg
10421115_1500236273580502_3999552337352684553_n (1).jpg (93.95 KiB) 205 kere görüntülendi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR VİLAYETİ
İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

Adet
20580
------
1659

EMVAL-İ METRUKE

Girid Kandiye mübadillerinden Ali Ulvi Efendi zevcesiMelek Hanım'a 604 numrolu dosyasiyle Alsancak'ta Bornova Ceddesi'nde 85 numrolu hane 4 Nisan 926 tarihinde tefviz edilmiş olduğuna meznurenin zevci Ali Ulvi Efendi namına mukaddema adıyen iskan suretiyle muhassas alub tarih-i mezkurda istirdadı lazım gelirken uhdesinde kalmış olan Bornova'da Seydi veyahut Dayıoğlu sokakta 20 numrolu hanenin 4 Nisan 1926 tarihinden 15 Teşrin-i evvel 928 tarihine kadar bedel-i icarının bilhesap mumaileyh Ali Ulvi Efendi'den bitthsil iş-arı beyan olunur.28 Teşrin-i evvel 928

İmza-yı layihaa Valiname
Münir Latince
Fazlı

Ali Ekrem Erkal
Fethinden Mübadeleye kadar GİRİT Olayları