BODRUM DENİZCİLİĞİ VE TEKNE YAPIMCILIĞINDA GİRİTLİ GÖÇMENLERİN ROLÜ

Girit ile ilgili Raporlar ve İnfo Grafikler Bildiriler
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: BODRUM DENİZCİLİĞİ VE TEKNE YAPIMCILIĞINDA GİRİTLİ GÖÇMENLERİN ROLÜ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 Mar 2021, 11:59

Bodrum 26.png
Bodrum 26.png (673.03 KiB) 8497 kere görüntülendi
Şekil 25 Girit'te Kandiye limanı. Spinalongalıların göçten önce Girit'te kullandıkları teknelerden bazı örnekler (http://mydaimoncom.blogspot.com/2016/02 ... e.html’tan alınmıştır).

Diğer yandan Giritli göçmenlerin çok önemli bir avantajları vardır: Dil. Girit lehçesiyle de olsa Yunanca konuşmaktadırlar ama Kos adasından gelenlerin bir kısmı, eğer İtalyan okullarında okumuşlarsa bir de İtalyanca konuşmaktadırlar. Bu da onlara bu coğrafyada büyük bir avantaj sağlamıştır. Ayrıca geldikleri coğrafyanın ilk önce İtalya’yla, daha sonra Yunanistan’la paylaşılan bir sınır bölgesi olduğunu da göz ardı etmemeli. Ekonomik koşulların zor olduğu dönemde çeşitli fırsatlar sağlamıştır bu durum. İki ve/veya üç dilli olmaları tam da böyle bir ortamda çok işlerine yaramıştır.

Bu arada Giritli göçmenlerin tüm bu avantajlarla birlikte dünya sünger ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan Kalimnos’un yanı başına geldiklerini de unutmamak gerekiyor. Bu onlara hem yeni ekonomik kaynak ve fırsatlar sağlamıştır hem de onların denizciliğin daha farklı alanlarıyla tanıştırmıştır. Tabii 1897 göçmenlerinin Bodrum’dan önce Kos adasına yerleşmeyi başarmış olmalarının da tüm bu süreçte önemli bir rolünün olduğunu unutmamak gerek. Bir yandan bu göçmenler sonunda Bodrum’a yerleştiklerinde çoktan yöreye aşinadırlar, diğer yandan bu sayede kültürleri daha az darbe almıştır bu zorunlu göç süreçlerinde. Daha da önemlisi her iki tarafı, hem Bodrum’u hem de Kos adasını birlikte kullanma şansı yakalamışlardır.


Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: BODRUM DENİZCİLİĞİ VE TEKNE YAPIMCILIĞINDA GİRİTLİ GÖÇMENLERİN ROLÜ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 Mar 2021, 12:02

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyı yerleşimleri arasında denizcilik alanında bir karşılaştırma yapıldığında, Bodrum’un diğerlerine göre epey önde olduğu görülmektedir. Özellikle tekne yapımcılığında hem iş kalitesi hem de hacmi açılarından bakıldığında Batı ve Güney kıyılarında denizcilikle ilgisi olan diğer yerleşimleri geride bırakmıştır. Mavi Yolculuk alanındaki öncü rolünü de hâlâ korumaktadır. Hatta Bodrum’un denizcilik alanında gösterdiği bu büyük gelişmenin diğer yerleşimlere de katkısı olmuştur. Bu başarının sırrı tek başına Giritli göçmenlere atfedilebilir mi?

Başlangıcından sonuna kadar tüm süreç dikkate alındığında bu elbette sadece Giritli göçmenlere atfedilebilecek bir başarı değildir. Ama süreci tetikleyen, hızlandıran ve derinleştiren bir unsur olarak baktığımızda, Giritli göçmenlerin önemi, bu anlamda temel unsur oldukları yadsınamaz. Bodrum’un hem coğrafi konumu hem de Cumhuriyet’in ilk yıllarında içinde bulunduğu yoksulluk koşulları eninde sonunda yerli Bodrumluların bir kısmını denize yönlendirecekti. Nitekim yönlendirmiştir de. Fakat Giritli Müslümanların bir zorunlu göç süreci sonunda alışkın oldukları dünyalarını ve varlıklarının önemli bir kısmını yitirmiş olmaları onları Bodrum’un yerlilerinden daha dezavantajlı bir konuma sürüklemişti ve bu yüzden bir an önce hayatlarını her anlamda yeniden kurarak rahata erme zorunluluğuyla karşı karşıyaydılar. Yukarıda bahsedilen avantajları dikkate alındığında, Giritli Müslümanların bu zor ekonomik koşullarının onları süratle geldikleri yörede denize yönelteceği ortadadır. Bu yöneliş sırasında, yine yukarıda sayılmış avantajlarından, özellikle de çok dilli olmalarından dolayı Bodrumlu yerlilerden daha üst bir düzeyde faaliyet göstermeleri, birden fazla kültür arasında gidip gelmeleri mümkün olmuştur. Sadece bu süreci hızlandırmamışlardır ama bu süreci farklı bir boyuta da taşımışlardır. Bu anlamda Bodrum’un denizcilik öyküsü diğer yerlerle karşılaştırıldığında niteliksel olarak farklı bir güzergâhta başlamış ve yol almıştır; Giritlilerin sürecin başındaki varlıkları, normalde belki de olmayacak çeşitli kültürel transferlerin, alışverişlerin ve etkileşimlerin gerçekleşmesine sebep olmuştur. Sonuç olarak Bodrum’a Giritli göçmenler yerleşmese veya böyle bir Giritli Mahallesi oluşmasa da Bodrum’da denizcilik muhtemelen gelişecekti. Süngercilik öyle veya böyle yine olacaktı. Bodrum’un doğal güzelliği, konumu ve yerel kültürü Mavi Yolculuk turizmini yine başlatacaktı. Ama bu düzeye ulaşır mıydı? Ya da tekne yapımcılığı dünya çapında bir yer kazanır mıydı? Muhtemelen kıyılarımızdaki diğer yerlere yakın bir düzeyde kalırdı. Dolayısıyla, her ne kadar zorunlu göçler her zaman çeşitli acı ve zorluklarla gelseler, hayatları paramparça etseler de, özelde Bodrum ve genelde Türkiye denizciliği açısından bakıldığında, Giritlilerin zorla memleketlerinden kopartılmalarının bu anlamda son derece önemli ve olumlu bir katkısı olmuştur.Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: BODRUM DENİZCİLİĞİ VE TEKNE YAPIMCILIĞINDA GİRİTLİ GÖÇMENLERİN ROLÜ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 Mar 2021, 12:04

Kaynaklar

Akkayan, T. 2009. “Kaybolan Bodrum Sünger Avcılığı ve Avcıları” Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi. E. Gürsoy Naskal, H.Oytun Altun, der. 1(1) Ocak “Türk Kültüründe Av”, S.242-268.
Baykara, A. 2010. XIX. Yüzyıl Bodrum Kazası’nın Sosyal ve İktisadi Hayatı. Doktora Tezi.

İzmir: Ege Üniversitesi.

Bilgi, N. 2008. “Temettüat Defterlerine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Bodrum” 1522-2007

Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim 2007). Bilgi, N. 2018. “II. Meşrutiyet’in İlk Yıllarında İzmir Basınında Bodrum (1908-1910)”
Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, IV/1 (Temmuz), S.35-60. Ahmet

Özgiray ve M. Akif Erdoğru, der. İçinde. Bodrum: Müskebi Ofset. S.97-114.

Bilgin, O.N. 2018. Bodrum Halikarnasos – Tarihi, Sosyal ve İktisadi Yönleri ile Havaları ve

Düğünleri. İstanbul: Anadolu Ofset.

Bodrumlu Galanti A. 1996. Bodrum Tarihi. Bodrum: Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat

ve Tanıtım Vakfı Yayınları.

Çoruh, H. 2009. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sünger Avı (1840-1912)” Uluslar arası Sosyal

Araştırmalar Dergisi 2(9), 79-84.

Erez, S. 1997. İstanköyaltı Bodrum. 2. Basım, İstanbul: Bilgi.

Fourt, M., Faget, D. ve Perez, T. 2017. “Sacoleve – Spatial and Temporal Adaptation Of A Traditional Mediterranean Fishery Facing Regional Change: Combining History and Ecology To Study Past, Present And Future Of Sponge Harvesting” 10th World Sponge Conference NUI Galway, Haziran 25-30, 2017. Galway: National University Ireland.
Greene, M. 2000. A shared world: Christians and Muslims in the early modern

Mediterranean. Princeton: Princeton Uni.

Kalafatas, M.N. 2003. The Bellstone – The Greek Sponge Divers of the Aegean. Lebanon:

Brandeis Üni.

Karapınar, Ş. 1964. “Süngerler (IV)” Balık ve Balıkçılık. c.XII, (5) 1-6.

Kayalar, E. 2015. “Ziya Güvendiren: Ustaların Ustası” Bodrum Denizcilik Tarihi

Araştırmaları. C. Çoban, der. İçinde. İstanbul: P Kitap.

Kazantzakis, N. 1966. Report To Greco. New York: Bantam.

Özgün, C. 2013. “Osmanlı Devleti’nde Teknik Bir Yenilik: Skafander Makinesi” Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish and Turkic. c.8/7, Yaz 2013, S.429-457.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: BODRUM DENİZCİLİĞİ VE TEKNE YAPIMCILIĞINDA GİRİTLİ GÖÇMENLERİN ROLÜ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 Mar 2021, 12:04

Soyluer, S. 2006. “XX. Yüzyılın Başlarında Menteşe Sancağı’nın İdari ve Nüfus Yapısı”

ÇTTAD, c.13 (Güz), S.109-135.

Spratt, T.A.B. 1865. Travels and Researches In Crete. c.1. Londra: John Van Voorst,

Paternoster Row.

Yacht Türkiye. 2012. Bodrum Deniz Müzesi Gayıktan Gulete – Bodrum Tekneleri ve Deniz

Kabukluları Koleksiyonu. İstanbul: Doğan Burda.

Yılmaz, H. ve Buhan, E. 1998. “Bodrum’da Süngerciliğin Geçmişi ve Güncel Durumu”

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum.

Yürekli, S. 2012. “20. Yüzyılın İlk Yarısında Türkiye Cumhuriyeti’nde Süngercilik ve Sünger

İhracatı” Akdeniz İİBF Dergisi. 12(24), S.33-61.

Yürekli, s. 2017. “Household Incomes in the Sponge Gathering Industry: Findings on the Late 19th Century Ottoman Empire and the Early 20th Century Turkish Republic Economy” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (36), S.156-193.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir