TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Girit ile ilgili Raporlar ve İnfo Grafikler Bildiriler
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:10

belge 1.png
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:11

ISCRES (ULUSLARARASI GİRİT ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU)

Uluslararası Girit Çalışmaları Sempozyumu (ISCreS), mensupları arasında ulusal ve yurtdışındaki üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyen, araştırmacı ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ile temsilcilerinin bulunduğu Girit tarihi, toplumu ve kültürü üzerine akademik çalışmalar yapmayı misyon edinmiş Türkiye'deki akademik bir organizasyondur.

Girit adasının geçmişten günümüze tarihsel, sosyal ve kültürel yapısını araştırmak; ulusal ve uluslararası tarihçi, sosyolog, antropolog, dilbilimci, halkbilimci, ekonomist ve sosyal ve beşeri bilimlerdeki diğer araştırmacıları yerel ve yabancı kaynakları kullanmaya, onları alan araştırması ve kavramsal tartışmalarda bulunmaya teşvik etmek; Türkiye ve Yunanistan'da ya da bir başka ülkede Girit mirasını tanıtmak; Türkler, Yunanlılar ve diğer Balkan ve Akdeniz ülkeleri halklarının ortak yönlerini belirlemek; bu sayede halklar, dinler, kültürler arasındaki işbirliğini inşa etmek (ya da yeniden inşa etmek) ISCreS'in amacıdır.

Kısacası, ortak deneyimleri ve dans, müzik gibi ortak kültürel yönleri akademik çalışmalar vasıtasıyla bir araya getirmek istemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda, ISCreS uluslararası sempozyumlar ve kitaplar ortaya koymakta, “Giritliler Federasyonu” gibi sivil toplum örgütlerine ve -Türkiye'de Türkçenin haricinde zaman zaman Yunanca ve Arapça da yayınlanan- “Giritliler Gazetesi”ne katkı sağlamaktadır.

“Uluslararası Geçmişten Günümüze Girit Sempozyumu: Tarih, Toplum, Kültür” adını taşıyan ve Kuşadası Belediyesi, Giritliler Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Derneği ve ISCreS ortaklığındaki ilk sempozyum, 16-18 Ekim 2015 tarihlerinde Kuşadası Aydın'da düzenlenmiştir. Yunanistan, Fransa, Lübnan ve Türkiye'den farklı üniversite ve kuruluştan 29 akademisyen ile kuruluş temsilcileri bu sempozyuma katkı sağlamıştır. Sunulan bildiriler ise Kuşadası Belediyesi'nce 2017 yılında kitaplaştırılmıştır.

ISCreS tarafından düzenlenecek “Türkiye'de Girit Araştırmaları” adını taşıyan ikinci sempozyum 01-03 Şubat 2019 tarihleri arasında Charisma de Luxe Hotel, Kuşadası Aydın'da gerçekleşecektir[
/size]
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:12

ABOUT ISCRES (INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CRETAN STUDİES)

International Symposium on Cretan Studies (ISCreS) is an academic organization in Turkey whose members are national and international faculty members, researchers and executives of the non-governmental organizations and whose mission is academic studies on Cretan history, society and culture.

The purpose of ISCreS is to research historical, social and cultural structure of the island of Crete from past to present; to encourage national and international historians, sociologists, anthropologists, liguistics, folklorists, economists, and other researchers in social sciences and humanities to use national &
international sources, fieldworks, and conceptual frameworks; to introduce the Cretan legacy both in Greece, Turkey, and elsewhere; to determine the common aspects among Turks, Greeks and other people in the Balkan countries and Mediterranean basin; thus to reestablish (or establish) peoples, nations, religions, cultures in harmony. In brief, we want to bring academics together through common experiences; common cultural aspects; common dances, musics, and so on. With this purpose, ISCreS makes academic works such as international symposiums and books and helps non-governmental organisations such as “the Federation of Cretan Associations” (in Turkey) and “Cretans Newspaper” (published in Turkey in Turkish, sometimes in Greek, once in Arabic languages).


The first symposium by ISCreS entitled “International Symposium on Crete from Past to Present: History, Society, Culture” was held in Kuşadası, Aydın between the dates of 16-18 October 2015. This symposium was a collaborative work of ISCreS; Cretans Culture Friendship & Collaboration Association; and the Municipality of Kusadasi. 29 academics from different universities and institutions in Greece, France, Lebanon, and Turkey; and organization executives participated in the symposium. The essays were published in 2017 by the Municipality of Kuşadası.

Second symposium by ISCreS entitled “Cretan Studies in Turkey” will be held between 01-03 February 2019 at the Charisma de Luxe Hotel in Kuşadası, Aydın.

Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:14

II. GİRİT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU International Symposium on Cretan Studies
(ISCreS)

II. GİRİT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
International Symposium on Cretan Studies

(ISCreS)

Türkiye'de Girit Araştırmaları TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI
Kuşadası Belediyesi'nin ve Giritliler Federasyonu'nun organizasyonunda 01-03 Şubat 2019 tarihlerinde Aydın Kuşadası'nda, “II. GİRİT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU - Türkiye'de Girit Araştırmaları” düzenlenecektir.

İleriki bir zaman diliminde kurulması arzu edilen Girit Araştırmaları Merkezine akademik açıdan temel oluşturabilecek etkinliklerden biri olması planlanan bu ulusal bazlı sempozyumda, Türk idaresinden itibaren Girit tarihini, adanın toplumsal ve kültürel yapısını, göç ve göçmenler ile uyum sürecine dair çalışmalarda bulunmuş akademisyenler ve araştırmacılar bir araya gelecektir.

Bu bağlamda, daha önce yapmış oldukları tamamlanan (yüksek lisans ve/veya doktora tezi, makale, rapor, bildiri, alan araştırması, vb.) çalışmalarını bir kez daha ele alacaklar, ancak bu sefer onun “hikâyesine” odaklanacaklar; karşılaştıkları güçlüklere, metodolojilerine, kaynaklarına değinecekler; çalışmalarının hipotezinden, bulgularından ve ulaştıkları sonuçlardan bahsedecekler ve en nihayetinde ise gelecekte benzer akademik çalışmalarda bulunacak kimselere tavsiyelerinden söz edeceklerdir.

Sempozyumda hem akademik çalışmalara ve bunları gerçekleştiren kimselere odaklanılacak, hem de bu tür çalışmaların daha geniş zeminde görünürlük kazanmasına yol açabilecek Giritli göçmenlerin farklı iskân bölgelerinden katılacak olan yerel araştırmacılara ve onların çalışmalarına da yer verilecektir.4

SEMPOZYUM
01-02-03 ŞUBAT 2019
KUŞADASI

Sempozyum Onursal Başkanı
Özer KAYALI
Kuşadası Belediye Başkanı
Sempozyum Başkanları
Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yunus ÇENGEL
Giritliler Federasyonu Başkanı

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Yunus ÇENGEL
Giritliler Federasyonu Başkanı
Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ Mersin Üniversitesi Levent KUTBAY
Kuşadası Belediyesi
Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Ayşe ŞERİFOĞLU
E. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı

Sekreterya
İbrahim HAMALOĞLU
Uğur AVCI

İletişim
giritsempozyumu@gmail.com
[
/size]
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:15

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Kemal ARI (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülsen DEMİR (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Neval GENÇ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin GÜLSOY (Bursa Uludağ Üniversitesi) Prof. Dr. Dimitris MICHALOPOULOS (Atina Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. İ. Alper ARISOY (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Tamer BALCI (University of Texas Rio Grande Valley)
Doç. Dr. Birten ÇELİK (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. Aysun SARIBEY HAYKIRAN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Melike KAPLAN (Ankara Üniversitesi)

SEMPOZYUM PROGRAMI

01 ŞUBAT 2019 CUMA
CHARISMA DE LUX HOTEL/ KUŞADASI

AÇILIŞ

08.30 Fotoğraf Sergisi Açılışı“Girit ve Hamza Rüstem” Mert Rüstem

08.30 - 09.00 Katılımcıların ve Konukların Kayıtları 09:00 - 09.10 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
09:10 - 09.30 Protokol Konuşmaları

09.30 - 09.45 Belgesel Gösterimi “Pita'matyamu” (Ekmeğim ve Gözüm)
Ali Haydar Çetin

09.45 - 10.45 Sempozyum Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Kemal ARI
Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU

10.45-11.00 Çay Kahve Arası

Doç. Dr. Z. Nilüfer NAHYA (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Nesibe Özgül TURGAY (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU (Ege Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDAŞ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)


OTURUMLAR
Birinci Oturum / KANDİYE

Oturum Başkanı Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
11.00 - 11.15 Arş. Gör. Ali GENÇOĞLU
21. Yüzyıldaki Kimlik Hareketlerine Bir Örnek Olarak Türkiye’de Giritli Kimliğinin Yeniden Keşfi
T
11.15 - 11.30 Öğr. Gör. Dr. İskender YILDIRIM


1
Oturum / Kandiye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAŞARAN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Neşe COŞKUN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Günver GÜNEŞ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)


11.30 - 11.45

11.45 - 12.00

Kırılgan Bellek: Gerçek ve Nostalji Arasında Muhacir/Mübadil Kimliği
Dr. Hasan MÜNÜSOĞLU
Ada, Memleket, Bellek: Giritlilerin ve İmrozluların Nostaljisi
Arş. Gör. Saim ÖRNEK

Dr. Öğr. Üyesi Melek SARI GÜVEN (Bartın Üniversitesi) Dr. Öğr. Üyesi Fahri MADEN (Kastamonu Üniversitesi) Dr. Metin MENEKŞE (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Dr. Hasan MÜNÜSOĞLU (Ankara Üniversitesi)
Dr. İskender YILDIRIM (Ankara Üniversitesi)

Festival Yemekleri Bağlamında Aidiyet İfadeleri: Gavustima ve Giritliler Festivali Örneği
12.00 - 12.15 Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA
Festivalde Buluşmak: Mekân ve Temsiliyet Açısından Gavustima ve Giritliler Festivali
12.15 - 12.30 Tartışma ve Değerlendirme
12.30 - 13.30 Öğle yemeği
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:16

İkinci Oturum / SPINALONGA

Oturum Başkanı Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU

13.30 - 13.45 Nedim ATİLLA
İzmir’de Yaşayan Girit
13.45 - 14.00 Dr. Eren AKÇİÇEK, Prof. Dr. Nevin TURGAY
Girit Türk Mutfağı
14.00 - 14.15 Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN
Giritliler ve Manileri
14.15 - 14.30 Tartışma ve Değerlendirme
14.30 - 14.45 Çay-kahve Arası

Üçüncü Oturum / RESMO

Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail KARA

14.45 - 15.00 Prof. Dr. Mahir AYDIN
Avrupa Politikası ve Girit
15.00 - 15.15 Prof. Dr. Ersin GÜLSOY
Yeni Tespit Edilen Bir Örneği Dolayısı ile Girit Eyâleti Kanunnameleri
15.15 - 15.30 Dr. Cemal ATABAŞ
Sava Paşa’nın ve İngiliz Konsoloslarının Girit’e Dair Gözlem ve Değerlendirmeleri
15.30 - 15.45 Tartışma ve Değerlendirme
15.45 - 16.00 Çay-Kahve Arası

Dördüncü Oturum / AGIOS NIKALOS

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ersin GÜLSOY
Dr. Öğr. Üyesi Bilal TUNÇ
16.00- 16.15
Dömeke Meydan Muharebesi ve Girit’in Türklerin Hâkimiyetinden Çıkma Süreci (1897)
16.15 - 16.30 Dr. Öğr. Üyesi Musa GÜMÜŞ
Girit Meselesi, Hikmet ve Filibeli Ahmed Hilmi: Devletin Bütünlüğü Tehlikesi ve Aydın Tepkisi
16.30 - 16.45 Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN
II. Meşrutiyet’in İlk Yıllarında Türk Basınında Girit Diplomasisi Üzerine Bazı Tespitler
16.45 - 17.00 Tartışma ve Değerlendirme
17.00 - 17.15 Çay-Kahve Arası

8


Oturum / Spinalonga3
Oturum / Resmo
Oturum / Session

Beşinci Oturum / STİA

Oturum Başkanı Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN

17.15- 17.30 Hasan TUNTAŞ
Girit Kültürüne Amatörce Katkıların Önemi
17.30 - 17.45 Selma MORAY KIRANÇEŞME
Orda Bir Köy Var Uzakta
17.45 - 18.00 Yüksel Taner GÜRPINARLI
Girit Lehçesinde Kullanılmış Olan Türkçe Sözcükler

18.00 - 18.15 Ali Haydar ÇETİN
“Eski Anakara’ya Yolculuk” Hakkında…
18.15 - 18.30 Neyyir BERKTAY
“Bir Köy, Bir Mahalle, Bir Aile: 1897-98’de Girit Kırsalında Yaşananları Aile Tarihi Üzerinden İrdeleme Girişimi
18.30 - 18.45 Tartışma ve Değerlendirme

19.00 - 20.30 Akşam Yemeği

02 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ (CHARISMA DE LUX HOTEL/ KUŞADASI)

Altıncı Oturum / MELESES

Oturum Başkanı Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ

09.00 - 09.15 Timuçin BİNDER
Bodrum Denizciliği ve Tekne Yapımcılığında Giritli Göçmenlerin Rolü

09.15 - 09.30 Mert RÜSTEM
Mübadil Fotoğrafhane Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi
09.30 - 09.45 Sefer Güvenç - Tanaş Çimbis
Lozan Mübadilleri Vakfının Girit Kültürü ve Giritliler Üzerine Yaptığı Çalışmalar
09.45 - 10.00 Hüseyin Cahit ARSEVEN
Anadolu'da Girit Kültürünün Gelişmesi: Mersin ve Çevresi Örneği
10.00 - 10.15 Tartışma ve Değerlendirme
10.15 - 10.30 Çay-kahve arası

Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:17


Yedinci Oturum / YERAPETRA

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN

10.30 - 10.45 Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
Göç Araştırmalarına Bir Yeni Metodolojik Yaklaşım: Etnotarih ve Kuşadası’ndaki Giritliler
Oturum / Yerapetra


Dokuzuncu Oturum / HALOSA

Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ

14.30- 14.45 Dr. Ali BEKRAKİ
21. Asırda Giritli Muhacirler Torunlarının Akıbeti: Ya Asimile Olmak Ya Kaybolmak

9
Oturum / Halosa

10.45 - 11.00


11.00 - 11.15

11.15 - 11.30

Dr. Metin MENEKŞE
Girit Göçü (1897-1913) Üzerine Hazırlanan Bir Çalışmanın Yazılış Hikâyesi: “XX. Yüzyıl Başlarında Kuşadası’nda Girit Muhacirleri” Makalesi Örneği

Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU
Gidenler ve Gelenler İçin Resmi Belgelerin Düşündürdükleri

Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Mersin ve Giritliler

14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

Yunus ÇENGEL
Ege'nin Girit'i: Osmaniye Mahallesi'nin Kuruluşu, Muhacirlerin İskânı ve Bugünü

Ali CAN
Tasfiye Talepnamesi Işığında Girit Mübadili Bir Aileye Bakış

İsmail Caner GENÇ
Söke Giritlileri ve Aile Lakapları
Tartışma ve Değerlendirme

11.30 - 11.45 Tartışma ve Değerlendirme 15.45 - 16.00 Çay-Kahve Arası

11.45 - 13.00 Öğle Yemeği
Sekizinci Oturum / HANYA


8
Oturum / Hanya


Dokuzuncu Oturum / MESERA

Oturum Başkanı Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA

10
Oturum / Mesera


Oturum Başkanı Prof. Dr. Mahir AYDIN

13.00 - 13.15 Prof. Dr. İsmail KARA
Girit’te Tarikatlar ve Hanya Mevlevihanesi

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30

Öznur TANAL
Tatları, Şifaları ve Yaşamlarıyla Antalya'nın Giritlileri

Saba ALTINSAY
Edebiyatçı İle Bilimadamı Kardeş midir?

13.15 - 13.30

Dr. Siren BORA
Girit Yahudi Tarihi Araştırmalarında Metodoloji:
Kısa Bir Değerlendirme ve Öneriler


16.30 - 16.45


Halil AKGÜN
Bir Giritli Öykücünün Kısa Öyküleri

13.30 - 13.45 Doç. Dr. Nesibe Özgül TURGAY 16.45 - 17.00 Tartışma ve Değerlendirme

Tabahaniotika Şarkılar Üzerine Bir Alan Araştırması

13.45 - 14.00 Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN
Girit Mübadili Türk Toplumlarının Geleneksel Dansları Üzerine Yapılan Çalışmalar

14.00 - 14.15 Tartışma ve Değerlendirme

14.15 - 14.30 Çay-Kahve Arası


DEĞERLENDİRME OTURUMU
17.00 - 18.30 Oturum Başkanları
18.30 - 19.00 Belgesel Gösterimi “Eski Anakara’ya Yolculuk” Ali Haydar Çetin
19.30 - 20.30 Akşam Yemeği

03 ŞUBAT 2019 PAZAR
SOSYAL PROGRAM
Kuşadası Gezisi

Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:19

BİLDİRİ ÖZETLERİ

21. YÜZYILDAKİ KİMLİK HAREKETLERİNE BİR ÖRNEK OLARAK
TÜRKİYE'DE GİRİTLİ KİMLİĞİNİN YENİDEN KEŞFİ


Arş. Gör. Ali GENÇOĞLU

Bu çalışma Türkiye'nin yoğunlukla batı ve güney sahillerinde yaşayan Girit kökenli Türk vatandaşlarının Türk ulusal kimliğinden görece ayrıksı (özerk) bir Giritlilik kimliğini 2010'lu yıllarda nasıl ve ne derece inşa ettiklerine yönelik bir incelemeyi içermektedir. İnceleme alanı olarak "Giritliler Federasyonu"nun faaliyetleri ve özellikle de dernek bünyesinde yayınlanan "Giritliler" gazetesi seçilmiştir.

Çalışmada öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla erken cumhuriyet döneminin güçlü milliyetçi politikalarıyla beraber günümüzde Türk nüfusunu oluşturan diğer birçok farklı coğrafi ve etnik kökenli gruplar gibi Girit kökenli Türk vatandaşlarının da Türk çatısı altında eriyerek yeni kuşaklarla birlikte Türkleştiği, Giritliliğin uzun süre bir teritoryal aidiyet olarak kalmış olduğu kabul edilmektedir. İkinci bir kabul 1990'lı yıllarla birlikte Türkiye'de kimlik olgusu yükselmesinin -iletişim kanallarının çeşitlenmesiyle de beraber- Batı Anadolu'da öncelikle Rum-Yunan mirasının tekrardan değerlendirilmesi olarak ortaya çıkmış olduğu, özellikle seküler Türkler arasında bu mirasın 1940 ve 50'lerin Mavi Anadoluculuğuna benzer bir düşüncenin etkisiyle de popülerleştiği, Giritliliğin ise 2010'lu yıllarda bu etkiyle ancak daha farklı bir kimlik hareketi olarak ortaya çıktığıdır.

Günümüzde Girit kökenli Türkler Anadolu kökenli Yunan-Rumlarla ilişkilerini sıkılaştırmakta, karşılıklı geziler düzenlemekte, sempozyumlar ve şenlikler tertip etmekte ve bir de periyodik yayın organına -Giritliler Gazetesi- sahip bulunmaktadırlar. İşte bu organizasyonsal hareketten ve gazetedeki haber ve yazarlardan yola çıkarak Girit kökenli Türk vatandaşlarının Girit'teki Yunan vatandaşlarıyla ve diğer ülkelerdeki Girit kökenlilerle de ilişkilerini arttırarak bir özerk Giritli kimliğini benimsediğini ve geliştirdiğini iddia etmekteyiz. Bu çalışmada gazete başta olmak üzere etkinlikler de incelenerek bu özerkleşen kimliğin kültürel özellikleri ortaya konacaktır.


Anahtar Sözcükler: Kimlik, Giritlilik Kimliği, Giritliler Federasyonu, Giritliler Gazetesi

12 13

Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:20

KIRILGAN BELLEK:
GERÇEK VE NOSTALJİ ARASINDA MUHACİR/MÜBADİL KİMLİĞİ

Öğr. Gör. Dr. İskender YILDIRIM

Zaman ve geçmiş kavramları, sosyal antropolojinin tartışmalı kavram çiftlerindendir. Zaman kavramı, sosyal antropolojide uzun yıllar toplumsal-kültürel anlamlarının dışında nesnel ve fiziksel bir kavram olarak tanımlanmıştır. Geçmiş kavramı ise fiziksel zamanın geride kalan anlık bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Çağdaş sosyal antropoloji, zaman kavramına ilişkin en genel haliyle üç farklı kategoriyi birbirinden ayırarak kullanma eğilimindedir. Bunlardan ilki, toplumsal-kültürel anlama biçimlerinden bağımsız olarak çeşitli süreçlerin tanımlanmasında kullanılan çizgisel bir parametre olarak fiziksel zamandır. Bu yönüyle, zaman kavramının “nesnel” olarak çeşitli fiziksel, toplumsal ve kültürel süreçleri ölçeklere ayırdığı, yaygın bir görüştür. Zamanın çağdaş antropolojide kullanılan ikinci tanımlaması olan tipolojik zaman, kültürel anlam içeren olaylar arasında geçen süreyi ölçekleyen ve çoğunlukla fiziksel zamanla pek de çakışmayan bir içeriğe sahiptir. Zaman kavramına ilişkin üçüncü ve son kullanım ise insan edimlerinden ve eylemlerinden kaynaklanan öznelerarası zaman anlayışıdır.

Bu yönüyle bakıldığında, çeşitli toplulukların kültürel kimliğini ve kültürel belleğini kurup sürdürmesinde önemli bir rolü olan ortak geçmiş düşüncesinin, fiziksel bir zaman, tarafsız bir tarih ve nesnel bir geçmiş fikrinden uzak olduğu ortadır. Özellikle 1970'lerden bu yana “kişisel kimliğin yaşamsal bir parçası olarak etnik hafıza ve tarihin yeniden kazanılması” amacıyla düzenlenen göçmen festivalleri, çeşitli nedenlerle göçe maruz kalmış olan bireylerin nostaljik geçmiş zaman imgelerini şimdiye taşıma, nostaljik bir geçmişten yola çıkarak kolektif kültürel belleği yeniden kurmada aracılık yapma ve dolayısıyla topluluk kimliğiyle olan bağı güçlendirme gibi yeni işlevleriyle karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle geleneği canlandıran ve yeniden kuran kültürel mekânlar olarak festivaller, bir yandan göçün ortaya çıkardığı olumsuz etkileri hafifletmeye yönelik bir işlev görürken diğer yandan, ortaya koydukları kültürel temsillerle geleneğin kuşaklar arasında taşınmasında, değişip dönüşmesinde, kültürel belleğin yapılanmasında ve ortak geçmiş düşüncesinin pekişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

“Kırılgan Bellek: Gerçek ve Nostalji Arasında Muhacir/Mübadil Kimliği” başlıklı bu bildiride, her yıl düzenlenen Uluslararası Giritliler Festivali'nden elde edilen görsel verilerle birlikte kültürel bellek ve nostaljik geçmiş ilişkisinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kültürel bellek, festival, geçmiş, nostalji

ADA, MEMLEKET, BELLEK: GİRİTLİLERİN VE İMROZLULARIN NOSTALJİSİ

Dr. Hasan MÜNÜSOĞLU

Kimlik konusu siyasetin ve sosyal bilimlerin konusu olduğundan beri üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Hem kuramsal hem de belirli grupları temel alan çalışmalara bakıldığında çoğunlukla kimliğin “ne” olduğuna odaklanılmıştır. Bu sayede kimlik araştırmaları için bir yön haritası çıkarmak mümkün olmuştur. Günümüze gelinen süreçte, bu birikime yaslanılarak, artık kimliğin “nasıl”ı üzerine gitmek yeni bir alan açmaktadır. Burada ki “nasıl” ile kastedilen, mevcut kimliğin/kimliklerin gündelik yaşamda ve belirli zamanlarda kendisini “nasıl” gösterdiği, hangi pratikleri kullandığı ve ne gibi etkileri olduğudur. Dolayısıyla kimliğin mahiyetini ve/veya atfedilen özelliklerini bu pratiklerde görmek ve çok katmanlı yapısını bağlamsal olarak yorumlamak da mümkün hale gelmektedir. Bu bakımdan günümüzde sıkça rastlanılan festivaller bu konuya bakmak için önemli kültürel “mekânlar”dır. Festivaller sayesinde günümüz yaşantısı içerisinde dört bir yana dağılmış grup üyeleri bir araya gelmekte, zaman kısıtlamasına rağmen belleğin ve kimliğin tazelenmesi, memleket hasretinin paylaşılması, grup ilişkilerinin sürdürülmesi mümkün olmaktadır. Her yıl Giritliler tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen festivaller bu konuya önemli örneklerdir. Lozan mübadelesi kapsamında yaşadıkları coğrafyadan ayrılmak zorunda kalan Giritliler, dilleri, kültürleri, gelenekleri ve geçmişleriyle kimliksel olarak etno- kültürel sınırları görülür bir gruptur. Bu grup düzenledikleri festivaller sayesinde belirli mekân ve zaman dilimi içerisinde aynı toprağın insanlarıyla, hemşerileriyle bir araya gelmektedirler. Bu bildiride Giritliler tarafından düzenlenen festivallerden biri olan Kuşadası Giritliler Festivali, kimliğin göstergeleri bağlamında ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: Kimlik, festival, mübadele, nostalji, kültürel bellek

14 15
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6926
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI II.BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 19 May 2020, 14:22

FESTİVAL YEMEKLERİ BAĞLAMINDA AİDİYET İFADELERİ:
GAVUSTİMA VE GİRİTLİLER FESTİVALİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Saim ÖRNEK

Giritliler ve Kapadokyalılar geçmişlerinde büyük kırılmalar yaşamış benzer tarihlere sahip göçmen topluluklardır. Toplumsal hayatlarında önemli bir yer edinen bu kırılmayı ve yeni topraklarda yaşama deneyimlerini nesiller boyu belleklerinde taşımışlardır. Çoğu göçmen topluluk, yerleştikleri yeni çevrede kültürlerini yaşatmak için bazı stratejiler üretirler, bu stratejilerden biri de festival düzenlemektir. Festivallerin kültürü korumak, sosyal birlikteliği kuvvetlendirmek, gündelik hayatın gerginliklerinden kurtulmak, topluluk üyelerine gurur, sadakat aşılamak hedefi olduğu yönünde değerlendirmeler vardır. Festivaller, göçmenlerin sadece topluluk üyeleriyle kaynaşmasını sağlamaz, aynı zamanda yeni arkadaşlar kurulmasına, var olan ilişkilerin pekiştirilmesine ve adaptasyon sorunlarının aşılmasına yardımcı olur. Festivale katılmak, bireylerin o topluluğa ait olduğunu göstermenin bir yoludur. Bu sayede grup aidiyet bağlarını kuvvetlendirir, topluluk üyeleri ile aralarındaki ilişkileri pekiştirir. Dolayısıyla festival bir aidiyet alanı olarak değerlendirilebilir. Geçmişinde önemli kırılmalar yaşamış topluluklar içinse festivalin daha fazla önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

Anadolu'dan Yunanistan'a göçen Kapadokyalılar 2017 yılında 19. Gavustima Festivali'ni gerçekleştirmiştir. Girit'ten Türkiye'ye gelen Giritliler ise 2018 yılında 9. Giritliler Festivalini düzenlemişlerdir. Her iki topluluk da geçmişte yaşadıkları göçün, yerinden edilmenin ve yeni topraklarda yaşama tecrübesinin belleklerindeki izlerini bu festivallerde gün yüzüne çıkarmaktadırlar.

Yemek yemek, biyolojik ihtiyacı karşılamanın ötesinde bir etkinliktir. Kimin hazırladığından nasıl yendiğine kadar ait olduğu topluluğa dair birçok bilgi sunar. Gavustima ve Giritliler festival alanlarında, tıpkı müzik, dans ve oyunlar gibi ayrı kısımlarda yemeklerin de sergilendikleri de görülür. Bunun yanı sıra bu yemekler ya parayla satılır ya da katılanlara ikram edilir. Bu yemeklerin seçimi, malzemelerin tedariki ve hazırlanışı aidiyete dair önemli referans noktaları oluşturmaktadır. Yemeğin güçlü bir şekilde aidiyet ve kimlikle alakalı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Giritliler ve Kapadokyalıların festival alanlarındaki yemek yoluyla ürettikleri aidiyet ifadelerinin, geçmişte yaşanan travmatik göç tecrübesinin bugüne yansımaları üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma için 2017 yılındaki 19. Gavustima Festivali'ne ve 2018 yılındaki 9. Giritliler Festivaline katılım sağlanmış, gözlem ve görüşmeler yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Festival, Kapadokyalılar, Giritliler, Gavustima Festivali, Giritliler Festivali, yemek

FESTİVALDE BULUŞMAK:
MEKÂN VE TEMSİLİYET AÇISINDAN GAVUSTİMA VE GİRİTLİLER
FESTİVALİ

Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA

Birçok açıdan farklı özellikleriyle yorumlanabilecek olan festivaller, bütünsel halleriyle göçle tamamen kaybedildiği halde imgesel olarak sahip çıkılmaya çalışılan mekanları hatırlamanın mekânı olarak da tanımlanabilir. Aynı zamanda yeniden canlandırmanın yanı sıra dayanışmanın, birleşmenin, buluşmanın ve kutlamanın da mekanıdır. Festival sırasında, ev sahibi grubun kültürel, siyasi ve ekonomik tutumu, afişler, standlar, davetliler, oturma düzenleri, müzikler, danslar, konuşmalar üzerinden aktarılır. Göç deneyimini yaşamış insan topluluklarının festivallerinde, genelde, geçmişi ve göçü bir şekilde özümsemiş grubun güncel kimliğinin öne çıktığı göze çarpar.

Çoğu zaman dönüş ihtimali bulunmayan zorunlu göçün travmalarından birisi de mekânsal kopuştur. Bölge, ev, köy, ekim dikim yapılan toprak, mezarlık gibi aidiyeti sağlayan ve pekiştiren unsurlar kaybedilir. Birçoğu, ev sahibi devletler tarafından toprak ve mekân sahibi yapılmışsa da göç edenler, kendileri için kurulmamış bir mekânsal düzeneğin içinde yaşamaya mecbur kalırlar. Mekânsal uyarlanma, değiştirme ve dönüştürme, esasta göçmenlerin kendilerine yansıyan bir devinimdir. Bu kapsamda festivaller, geçmişi anmadan hayatta kalmanın kutlanmasına kadar geniş sembolik mesajlar bütünü olarak değerlendirilebilir. Bu tür festivaller, gerek mekânsal gerekse de sosyal açıdan kimliğe dair birçok bileşeni rahatlıkla içerir ve açıkça yansıtır. Festival mekanları, bölgesel aidiyet, beslenme, aile ve akrabalık, dil, dans gibi kimliğin birçok ögesini temsil eden noktalara sahiptir. Bu temsiliyetler, bayrak, flama, resimler gibi kimlik belirteçleriyle pekiştirilir.

Buna örnek olarak Kapadokyalı Rumların 'Gavustima' ve Türkiye'deki Giritlilerin 'Giritliler Festivali' gösterilebilir. Bu festivaller, sosyo-mekânsal olarak katılımcılara hatırlamak, paylaşmak, bitişmek, karşılaşmak ve kavuşmak için uygun bir ortam sağlamaktadır. Mübadil Kapadokyalı Rumlar tarafından düzenlenen Gavustima Festivali, yaklaşık 20 yıldır yapılmaktadır. Organizasyona katılan köy derneklerinin ve katılımcı sayısının giderek arttığı bu festival, Kapadokyalı Rum kimliğinin yeniden ve yeniden üretildiği bir geçit gibidir. Mayıs 2018'de düzenlenen 9.Giritliler Festivali ise bu festivalin Giritlilerin kimlik üretme sürecinde kilit bir konuma geldiğini göstermektedir.

Bu çalışma ise her iki festival sırasında görülen mekânsal düzenlemeleri, sosyal ve kültürel ifade, açıklama ve imgeleri düşünerek, festivali sosyo-mekansal açıdan incelemeyi ve festival mekanının kimlik üretmedeki rolünü açıklamayı hedeflemektedir.

Anahtar Sözcükler: Festival, mekan, kimlik, festival mekanları, Gavustima, Giritliler Festivali16 17
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir