OSMANLI GAZETESİNİN (1897 - 1904) GİRİT İSYANLARINA BAKIŞI

Girit ile ilgili Tezler
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6148
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: OSMANLI GAZETESİNİN (1897 - 1904) GİRİT İSYANLARINA BAKIŞI

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 25 Kas 2019, 14:28

çözümünde pasif kalan padişahın bir kenara itilip” vatanın dağılmaktan kurtulmasını isteyen halkın çözüm için birleşip bir şeyler yapması gereği vurgulanmıştır.Cemiyete göre yapılabilecek olan tek ey,İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hararetle savunduğu Kanun-i Esasi’nin ilanıdır.Girit isyanlarının da ancak bu şekilde son bulacağı fikri ise gazetenin ana hareket noktası olmuştur.

Girit isyanları,Sultan II. Abdülhamit’in “baskıcı” yönetimine karşı Meşrutiyeti savunan İttihat ve Terakki Cemiyeti için ‘Neden meşruti idare’sorusunun cevabı,Osmanlı İmparatorluğu’ndan toprak kapmak isteyen devletler için ise bir velinimet idi.


8. KAYNAKLAR


Abdülhamit,Sultan.(1987).Siyasi
Hatıratım.İstanbul: Dergah Yayınları.

Adıyeke,Ayşe Nükhet.(2000). Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı

(1896 - 1908). Ankara :T.T.K.

AkŞin, Sina. (2001). Jön Türkler ve İttihat ve Terakki. İstanbul :İmge Kitabevi.

Altundağ,Şinasi.(1997). “Mehmet Ali Paşa”, İslam Ansiklopedisi.

Eskişehir: M.E.B.

Armaoğlu, Fahir. (1997). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789- 1914). Ankara:

T.T.K.

Çakır,Hazma. (2002) Osmanlı’da Basın iktidar ilişkileri (Azınlık Basını, Türkçe Basın Dış Basın).Ankara:Siyasal Kitabevi.

Çavdar,Tevfik. (1995) Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1839-1950) Ankara:İmge Kitabevi.

Halaçoğlu,Yusuf.(1980)“Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne Karşı Takip Ettiği Siyaset (1885-1918)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C.I,
Sayı 6. İstanbul,

Hocaoğlu, Mehmed. (1998) II.

Abdülhamit’in Muhtıraları.


İstanbul:Kamer Yay.

Hülagü, Metin M. (1999) ”1897 Osmanlı – Yunan Savaşının Sosyal, Siyasal ve Kültürel Sonuçları”, Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. C. 2.


Işın, Mithat. (1945). Tarihte Girit ve Türkler, TC. İstanbul: Askeri Deniz Matbaası.

İnuğur, Mustafa. (1993) Nuri Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul: Der Yayınları.


Karabekir, Kazım.( 1993). İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896- 1909. İstanbul: Emre Yayınları.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6148
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: OSMANLI GAZETESİNİN (1897 - 1904) GİRİT İSYANLARINA BAKIŞI

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 25 Kas 2019, 14:53

Karal,Enver Ziya. (1988).Osmanlı Tarihi, C. VIII. Ankara: T.T.K.

Kodaman,Bayram. (1993) 1897 Türk-
Yunan Savaşı (Tesalya Tarihi),
Ankara: T.T.K.

Lewis,Bernard.(1996).Modern
Türkiye’nin Doğuşu,Çev.Metin Kıratlı, Ankara: T.T.K.

Mâcid,Tamisci-zade Mehmed,Girit Hatıraları. (1977). Yay Haz.İsmet Miroğlu-
İlhan Şahin. İstanbul:
Kervan Kitapçılık.

Orhonlu,Cengiz.(1980)“Yunanistan’ın Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettiği Siyaset (1866-1885)”

İstanbul:Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C.I,Sayı 6.

Osmanlı Ansiklopedisi.(1999)“Siyasal tarih:II. Mahmud: 1808- 1839 ”.İstanbul :iz Yayıncılık. C. 6.

Osmanlı Gazetesi 1. Kanun-ı Evvel 1897, No: 1.

-----, 15 Kanun-i evvel 1897, No 2.
-----, 1 Kanun-i sani 1898, No 4.
-----, 15 ubat 1898, No 6
-----, 1 Mart 1898, No 7
-----, 1 Mayıs 1898, No 11
-----, 1 Haziran 1898, No 13.
-----, 1 Temmuz 1898, No 15.
-----, 1 A ustos 1898, No 17.
-----, 15 Eylül 1898, No 20.
-----, 1 Teşrinevvel 1898, No 21.
-----, 29 Teşrinevvel 1898, No 23.
-----, 1 Kanun-i evvel 1898, No 25.
-----, 15 Kanun-i evvel 1898, No 26.
-----, 1 Kanun sani 1899, No 27.
-----, 15 ubat 1899, No 30.
-----, 15 Nisan 1899, No 34.
-----, 15 Mayıs 1899, No 36.
-----, 1 Haziran 1899, No 37.
-----, 1 Haziran 1899, No 41.
-----, 15 Ağustos 1899, No 42.
-----, 1 Eylül 1899, No 43.
-----, 15 Teşrinevvel 1900, No 70.
-----, 15 Kanun-i evvel 1900, No 74.
-----, 15 Ağustos 1902, No 110 .

Özcan,Azmi.(2002) “Sultan II. Abdülhamid”,Türkler,Ankara:Yeni Türkiye Yayınları: C. 12.

Özgen,Yüksel.(2004) II. Meşrutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan’ında Dış Politika. Ankara: (HÜAİİTE Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Salâhi,Mehmed, Girid Mes’elesi 1866-
1889.(1967). Yay Haz. Münir Aktepe.İstanbul:Edebiyat
Fakültesi Yayınları.

Sertoğlu,Mithat.(1955)“Girit Tarihi”,
Resimli Tarih Mecmuası, C. 6, Sayı

71.

Shaw Stanford j.– Ezel Kural Shaw. (1983 )
Osmanlı İmparatorluğu ve Modern
Türkiye, Çev. Mehmet Harmancı,
İstanbul: E Yayınları:C. II.

Simon, Bruno, Onaltıncı Yüzyıl Ortalarında
Osmanlı İmparatorluğu ve Girit İlişkileri Hakkında Birkaç Not.
(1993). (X. Türk Tarih Kongresinden Ayrı Basım), Çev.
Can Fişek. Ankara: T.T.K.

Strauss,Johann,Unutulmuş Bir Cemaat:
Girit Müslümanlarının Abdülhamid Devrindeki,İkinci Meşrutiyet Devrindeki ve ilhaktan Sonraki Faaliyetleri,(XI. Türk Tarih Kongresinden Ayrı Basım). (1994).

Ankara: T.T.K.

Tukin,Cemal.(1945)“Girit”,İslam

Ansiklopedisi, M.E.B., İstanbul,1964, C. 4.

----- “Osmanlı İmparatorluğu’nda Girit isyanları 1821 Yılına Kadar Girit”, Ankara: : Belleten, C. IX, Sayı 34 .

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. (1988). Osmanlı Tarihi, C. III., I. Kısım. Ankara:

TTK.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir