KUŞADASINA GELEN GİRİT MUHACİRLERİ

Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6148
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

KUŞADASINA GELEN GİRİT MUHACİRLERİ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 15 Eki 2020, 19:03

KUŞADASI'NA GELEN GİRİT MUHACİRLERİ

26 Temmuz 1906 Tarihli Arzuhalde Yer Alan Girit Muhacirlerinin İsimleri36 Kandiyeli Velaki Ali Kandiyeli Yoğurtçu ……? Kandiyeli Çizmecaki Halil Kandiyeli Odabaşaki (mühür) Estiyeli Ağazaki (mühür) Hanyalı Nazikzâde Hasan (imza) Kandiyeli Salih Tabaki (imza) Kandiyeli Zimkaki Ahmed (mühür) Estiyeli Kandilakitaki? Halil (mühür) Kandiyeli PenyakiAhmed (mühür) Kandiyeli Hacı Hasanaki Ali (mühür) Estiyeli Tahiraki Tahir bin Mustafa (mühür) Estiyeli Zikalaki? (mühür) Estiyeli Zikalaki? İbrahim (mühür) Kandiyeli Hacı Mercan oğlu Hasan (mühür) Kandiyeli Memişoğlu Hasan (mühür) Meramilalı? Osmanalaki Estiyeli Velaki Halil (mühür) Kandiyeli dul kadın Zeynep (mühür) Kandiyeli Dul Kadın Kamile 1321(mühür) Estiyeli Mollazaki Osman (mühür) Kandiyeli Harhalidaki Seyid Estiyeli Kapsalaki (mühür) Hanyalı Hacı Süleymanaki Hacı Ahmed Estiyeli Yunusaki Mehmed (mühür) 34Aynı eser, s. 99. 35B.O.A., DH. MHC., Dosya No: 68/Gömlek No:2, 13 Temmuz 1322/26 Temmuz 1906. Belgenin sonunda 110 muhacire ait mühür bulunmaktadır. Arzuhalin orijinal hali için bkz. Ek-1. 36 B.O.A., DH. MHC., Dosya No: 68/Gömlek No:2, 13 Temmuz 1322/26 Temmuz 1906. - 720 - Estiyeli Mervaki Hüseyin Resmolu Arab Ağazaki Hasan Kandiyeli Sograki? …….. Kandiyeli Memişaki Hüseyin Kandiyeli Tırıntaki İbrahim Estiyeli Hocaki İbrahim (mühür) Kandiyeli Harhalidaki Mehmed Ali (mühür) Kandiyeli Musazâki Şaban bin Musa (mühür) Resmolu Börekçizaki Hüseyin (mühür) Kandiyeli Hacı Hasanaki Cafer Kandiyeli Memişaki Mehmed (mühür) Kandiyeli Tellal Ömeraki (mühür) Estiyeli Arnavudaki Mustafa Estiyeli Sideraki? İbrahim (mühür) Kandiyeli Meramilonaki Bakona? veyanaki? Mustafa(mühür) Kandiyeli Kokotaki? Ali (mühür) Kandiyeli Hacı Mustafadaki (Mühür) Kandiyeli Harhalindaki (mühür) Kandiyeli Papagano? Hüseyin Kandiyeli Kokodaki İbrahim Kandiyeli Çavuşaki (mühür) Kandiyeli Osmanaki (mühür) Kandiyeli Şeyh Galaki İbrahim Estiyeli Hafızaki (mühür) Kandiyeli Çavuşaki Halil Estiyeli Hüseyin Razvanaki? Estiyeli Razvanaki İbrahim Kandiyeli Biladaki? Memiş ...Ahmediyaki Muharrem Kandiyeli BahrakiAhmed Kandiyeli Odabaşaki (mühür) Kandiyeli Bıçakçı (mühür) Estiyeli Murad oğlu (mühür) Hanyalı Çamaki (mühür) Meramilalı? Koçuşadalaki? (mühür) Estiyeli Arnavudaki Sadık Hanyalı Çam İbrahim (mühür) Estiyeli Arnavudaki (mühür) Kandiyeli İrasinaki? (mühür) Estiyeli Kadı Oğlaki Receb Girit Estiye Muhacirlerinden Hüseyin Girit Kandiye Muhacirlerinden Musasaki (mühür) Estiyeli Bilalaki Şabanoğlu Hüseyin Estiyeli Razvanaki Mustafa Kandiyeli Berberaki Salihoğlu Mustafa Kandiyeli Mevlüdaki Hüseyin Estiyeli Dellalaki Mehmed Estiyeli Dellalaki (mühür) Estiyeli Mehmed….. Numanopola? Zevcesi Estiyeli Fatmaki Halime? Estiyeli Berberaki Osman Estiyeli Razvanaki Ahmedoğlu Hüseyin Estiyeli Balabanaki? Mustafa Kandiyeli Molla Salaki Demir Estiyeli Abdullahoğlu Osman Kandiyeli Bacadaki Halil Kandiyeli Bacadaki? (mühür) Kandiyeli Yarasanaki? (mühür) Girit Estiyeli Mazlumaki (mühür) Yerepetreli Mehmed.. Efendizade (mühür) Kandiyeli Çavuşaki (mühür) Estiyeli Molla Mehmedaki Osman Kandiyeli Çavuşaki (mühür) Estiyeli Kadmaki Osman Estiyeli Perişanaki Hüseyin Estiyeli Türkaki Halil Estiyeli Türkaki Seyid Estiyeli Kandilakopola? Merim? Kandiyeli Cakaralaki Haydar Kandiyeli Berber Paşaki (mühür) Estiyeli Osman Oğlaki (mühür) Estiyeli Kadmaki Halil Kandiyeli Satıcaki? (mühür) Kandiyeli Müteveffi? Zaryano İbrahim zevcesi Mehpare Estiyeli Kandilakopola? Hatice Estiyeli Teffaki? (mühür) Estiyeli Molla Hastaki? (mühür) Kandiyeli Curaki Hasan Kandiyeli Curaki İbrahim oğlu (mühür) Kandiyeli Hamal Hayrullah Kandiyeli Balabanaki Hüseyin Kandiyeli Yavaşaki Mustafa Kandiyeli Tulhazade Hüsnü Estiyeli Hermalaki Hüseyin Kandiyeli Laşudaki (mühür) R. 13 Temmuz 1322/M. 26 Temmuz 1906 Arzuhal sonunda mühürleri bulunan muhacirlerin Girit adasının farklı şehirlerinden geldikleri görülmektedir. 110 muhacirden 56’sı Kandiyeli, 44’ü Estiyeli, 4’ü Hanyalı, 3’ü Meramilalı, 2’si Resmolu ve 1’i Yerepetreli’dir. Dolayısıyla Kandiye ve Estiye şehirlerinden gelen ahalinin daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca hane reisi muhacirlerin isimleri ve aile isimleri yer almaktadır. Bu bilgiler, özellikle bugün hala Kuşadası mahallelerinde yaşayan Girit muhacirlerinin torunlarının atalarının izlerini sürmeleri açısından çok önemlidir. Onların geçmişle bağ kurmalarında önemli kayıtlardır. Muhacirlerin vermiş oldukları bu arzuhal sonrasında Kuşadası’nda onların iskânına yönelik girişimler hızlandırılmıştır. Nitekim 12 Ağustos 1906 tarihine gelindiğinde bir iskân düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemede Kuşadası merkezinde bulunan mahalleler ve Osmaniye köyünün esas alındığı görülmektedir. Kuşadası’nın Alaca Mescit, Câmii-i Atik, Câmii-i Kebir, Hacı Feyzullah, Dağ ve Türkmen mahallelerinde meskûn, gayrimeskûn veya kirada kalanlar olmak üzere isimleri ve meslekleri ile birlikte muhacirler kaydedilmiştir. Toplam muhacir sayısı 1385 kişi olup bunların 421 kişisi devlet eli ile Osmaniye köyüne yerleştirilmiş, 240 kişi kendi maddi imkânları ile hane satın almış ve 724 kişi ise kirada olup henüz bir haneye yerleştirilememiştir. 12 Ağustos 1906 tarihli düzenlemeye göre, ilk olarak kendi maddi imkânları ile hane satın alıp yerleşmiş olan muhacirlere baktığımızda, iskân mahalleri ve muhacir isimleri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. - 721 - Tablo 2. Kuşadası Mahallerinde Kendi İmkânları İle Hane Satın Alıp Yerleşen Girit Muhacirleri37 Mahalle Kişi/ Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Mazlum Ağa 78 Bakkal 3 2 5 Serdaraki Bayram Ağa 89 Kunduracı 1 2 3 Okıdaki İsmail 104 Bakkal 3 2 5 Zaryanaki Sadık Ağa 107 Amele 6 2 8 Ali Yelükiyati? Oğlu İbrahim 150 Amele 3 2 5 Alaca Mescid Mahallesi Yekûn 5 16 10 26 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Curaki Haydar Ağa 25 Amele 2 4 6 Bekir oğlu Süleyman 40 Amele 2 2 Berberaki Seyid Ağa 80 Bakkal 1 1 2 Seyid Efendi oğlu Mustafa Efendi 81 Bakkal 2 1 3 Bayuspaki Halil 100 Amele 1 1 2 Fetidsaki? Mehmed Ağa 104 Bakkal 2 2 4 Beladinaki Hüseyin 105 Amele 2 1 3 Mısırlı oğlu Mehmed 158 Kahveci 2 2 4 Selim Ağa 164 Jandarma 4 4 8 Osmanaki Kadem bin Osman 173 Amele 1 2 3 Dellalaki Ali bin Hüseyin 182 Amele 1 2 3 Curaki Molla Hüseyin 183 Bakkal 3 2 5 Sakadaki Mustafa bin Osman 186 Amelmande 2 2 4 Molla Mustafa bin Derviş 254 Bakkal 4 2 6 İzbudaki Ömer bin Abdullah 261 Amele 1 3 4 Semerci Mustafaki İbrahim 282 Semerci 3 4 7 İbrahim Dervişaki 284 Amele 3 1 4 Hasanyaki Oğlu Mustafa bin Salih 306 Amele 1 2 3 Bayraktar oğlu Mustafa bin Mehmed 143 Rençber 2 3 5 Câmii-i Atik Mahallesi Yekûn 15 37 41 78 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Mutasarrudaki? Ahmed bin Receb 26 Fırıncı 5 3 8 Razvanaki Hacı Hüseyin 45 Bakkal 1 1 2 Musanaki Hüseyin 114 Amele 2 5 7 Bayram Ağa bin Murad 119 Amele 1 2 3 Halimboraki? Molla Mustafa 140 Bakkal 2 3 5 Mustafa 149 Jandarma 1 1 2 Tosunaki Nuri Ağa 150 Amele 2 3 5 Hacı Feyzullah Mahallesi Yekûn 7 14 18 32 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Mezpotaki İbrahim M Amele 1 4 5 Çavuşaki Hüseyin 34 Kahveci 3 2 5 Helvacaki Ahmed 47 Bahçıvan 1 1 2 Vasalutim? Ali bin Salih 80 Amele 2 1 3 Hakıraki? İsmail 84 Bahçıvan 3 1 4 Hakıraki Cemali bin Derviş 102 Amele 1 2 3 Mazlumaki Ahmed bin Hüseyin 111 Amele 1 3 4 Halil bin Mustafa 131 Bahçıvan 1 2 3 Türkmen Mahallesi Merayotaki? Musa bin Mustafa 155 Amele 2 1 3 37 B.O.A., DH. MHC., Dosya No: 68/Gömlek No:18, 30 Temmuz 1322/12 Ağustos 1906. Orijinal belgeden örnek bir sayfa için bkz. Ek-2. - 722 - Kadı oğlu Ahmed 169 Amele 3 1 4 İmamaki Nazım 206 Kahveci 1 2 3 Hocaki İbrahim bin Hüseyin 191 Amele 3 2 5 Çorbacaki İbrahim 20 Jandarma 2 2 4 Yekûn 13 24 24 48 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Kalburcaki Hasan Usta 33 Pabuççu 2 2 4 Yato? Mehmed Ağa 36 Bahçıvan 3 1 4 Kantarcaki Molla Osman 46 Amele 2 3 5 Sulaki Teymur bin Mes’ud 48 Amele 1 1 2 Ali Reis 49 Kayıkçı 1 2 3 Receb Veltodaki 38 Amele 2 1 3 Numan oğlu Hacı Mehmed Ağa 75 Amele 1 1 2 Hacı Şerifzâde Mustafa 76 Amele 3 3 Molla Hüsnü 90 Kunduracı 1 1 2 Halil Kuyudanaki Mustafa Efendi 93 Amele 2 1 3 Yobraki? Molla Süleyman 145 Kahveci 2 3 5 Hasan Hakkı Efendi 197 Kâtib 2 1 3 Câmii-i Kebir Mahallesi Yekûn 12 19 20 39 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Zirnaki İbrahim bin Yusuf 10 Amele 5 1 6 Yorgancaki Mustafa bin Ahmed 50 Amele 1 3 4 Yorgancaki Receb Efendi 55 Amele 3 1 4 Hasan Razvanaki 86 Gemici 2 1 3 Dağ Mahallesi Yekûn 4 11 6 17 Genel Yekûn 60 121 119 240 Tabloda görüldüğü üzere ellerindeki maddi güç ile hane satın alıp yerleşen Girit muhaciri sayısı 60 hanede 240 muhacirdir. Toplam muhacir içinde 121 erkek ve 119 kadın muhacir bulunmaktadır. Çocuk kaydının ise yer almadığı görülmektedir. Bunların hane numaraları ile birlikte meslek bilgileri de kayıtta yer almıştır. 12 Ağustos 1906 tarihli düzenlemeye göre, kiralamış oldukları hanelerde geçici olarak kalan yani bir haneye iskân edilmemiş olan Girit muhacirleri ve bilgileri ise aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Tablo.3. Kuşadası Mahallerinde Kiralamış Oldukları Hanelerde Geçici Olarak Kalan Girit Muhacirleri38 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Seletçi? Oğlu Hasan Efendi 5 Amele 2 2 4 Osman Efendi bin Mustafa 10 Amele 3 3 6 Balbanaki Hüseyin 12 Amele 2 3 5 Mahmud oğlu Mustafa 30 Bakkal 1 3 4 Kavalaki Hüseyin 36 Kasab 1 2 3 Fıstıkçı Halim bin Hüseyin 38 Amele 1 2 3 Kandilaki oğlu Halil 44 Amele 1 1 2 Derviş oğlu Kakol? 65 Amele 1 3 4 …… Efendi bin Mehmed İsa 96 Amele 3 1 4 Hocakaki Salih 16 Amele 2 3 5 Cafer bin Çelebi 132 Bahçıvan 4 1 5 Çoban Mor? Ali 133 Çoban 5 3 8 Perişanaki Mehmed bin Mustafa 145 Amele 2 3 5 Tabaşaki Hasan 146 Faturacı? 1 2 3 Hafızaki Osman bin Ali 155 Amelmande 1 1 2 Hasan Nami Efendi 160 Kâtib 3 5 8 Miçraki Ahmed bin Hacı Mustafa 161 Amele 1 1 2 Hacı Feyzullah Mahallesi Yekûn 17 34 39 73 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam 38 B.O.A., DH. MHC., Dosya No: 68/Gömlek No:18, 30 Temmuz 1322/12 Ağustos 1906. - 723 - Behlülaki Ali 7 Debbak(ğ) 3 3 6 Osman Alaaki Ali 21 Kasab 2 4 6 Cemalaki Ahmed bin İbrahim 61 Amele 2 6 8 Mehmed zevci Nesibe binti İbrahim 66 Amele 5 1 6 Karabataki Hüseyin 67 Amele 1 1 2 İsmail bin Mehmed 68 Amele 1 1 2 Fizaki Mehmed 75 Eskici 3 4 7 Behlülaki Receb bin Osman 77 Kasab 2 1 3 Zikalaki? İbrahim bin Ali 85 Amelmande 3 3 6 Ticaretçi Ramazan bin Bayram Ali 86 (ahz-ı itâ ile meşgul) 2 1 3 Salim Kızı Reyhan binti Salim 87 - 4 4 Yavaşaki Mustafa 93 İmam 3 2 5 Subaşaki İbrahim bin Ahmed 101 Muzaf 1 2 3 Diklaki Hüseyin bin Mustafa 106 Kasab 3 2 5 Diklaki İbrahim bin Mustafa 107 Amele 2 3 5 Teymurcaki İbrahim bin Mustafa 112 Amele 3 2 5 Vasalaki Ahmed bin Mustafa 123 Amele 1 2 3 Molla Salihlaki Teymur bin Salih 133 Amele 1 3 4 Molla Zâki Mustafa bin Hüseyin 135 Amele 3 4 7 Numanaki Mehmed bin Numan 139 Amele 3 2 5 Perişanaki Hasan 143 Amele 2 2 4 Merayotaki? Salim bin Hüseyin 156 Amele 3 1 4 Arab Hacı Ahmed bin Salim 159 Amele 1 2 3 Kadı oğlu Receb 168 Amele 3 3 Latoraki? Ali bin Razvan 184 Amele 5 3 8 Mazlumaki Hasan bin Hüseyin 204 Amele 1 2 3 Dilaki Halil bin Mehmed 205 Amele 3 1 4 Bayram Osmanaki bin Halil 207 Amele 2 2 4 Berişraki taki Hüseyin bin Mustafa 208 Amele 2 1 3 Zikalaki? Razvan bin Derviş 209 Amele 2 6 8 Memişaki Ahmed bin Mehmed 211 Amele 1 1 2 Tatbikaki? İsmail 212 Bahçıvan 1 1 Bekirlaki Salim bin Hasan 213 Amele 2 1 3 Mollazaki Mustafa bin Salim 214 Amele 1 3 4 Behlülaki İsa bin Osman 221 Çoban 1 1 Binaki Cigerci Hasan 223 İşçi 2 2 4 Behlülaki Mehmed bin Hasan 226 Kunduracı 2 3 5 Türkmen Mahallesi Yekûn 37 77 82 159 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Hacı Hasanaki bin Hasan 141 Amele 2 3 5 Bayramaki Halil bin Ahmed 4 Amele 2 3 5 Sakalaki İbrahim 7 Eskici 1 4 5 Demlaki? Mehmed bin Mehmed 8 Amele 2 3 5 Halil Hâki Efendi zevcesi yetimleri 26 2 3 5 Evliya oğlu Ali bin Abdullah 27 Amele 3 1 4 İbrahim Molla Sonyaki 36 Bahçıvan 3 2 5 Berberaki Mustafa 41 Berber 1 2 3 Mustafadaki Ali 72 Rençber 3 3 Câmii-i Atik Mahallesi Molla Hüseyin bin Hasan 82 Berber 3 1 4 - 724 - Razvan Ağa 97 Kasab 5 3 8 İvazaki Ali Arif 103 Amele 4 2 6 Memişaki Mehmed 139 Hamal 3 3 6 Molla Mehmedaki Osman 150 Amele 2 1 3 Hacı Hüseyinaki oğlu Cafer 154 Balıkçı 2 2 4 Cuda Hasan Ağa 157 Kahveci 2 2 4 Mustafaki Hüseyin Usta Söke’ye gitmiştir 165 3 3 6 Kopaki Süleyman Ahmed 168 Amele 1 2 3 Fermaki Salih bin Kadem 174 Amele 1 1 Fermaki Osman 175 Amele 1 1 2 Mustafa Reis 177 Gemici 2 4 6 Fermaki Halil bin Kadem 178 Amele 1 2 3 Razvanaki 179 1 1 2 Numatoyolu? Fatma Hatun 180 4 4 Perişanaki Hüseyin 181 Amele 1 1 Yakuruncu? Nazif bin Hüseyin 184 ……? 2 1 3 Kandilakinaki Ahmed 185 Amele 2 2 4 Kambur Hüseyin 209 Balıkçı 4 3 7 Kadikadaki Ali 224 Berber 2 2 4 Muhasebecaki Cafer 258 Kunduracı 4 2 6 Hacı Alaki Eskici Hasan 270 Amele 2 4 6 Yunusaki Mehmed 276 Balıkçı 4 1 5 Berberaki Receb 279 Hamal 3 1 4 Velutaki Ali 281 Balıkçı 4 1 5 Zenci Şaban 287 Kahveci 1 1 Seyid bin Hasan 288 Bahçıvan 1 1 2 Teymurcaki Mustafa 312 Amelmande 1 1 2 Teymurcaki Ali bin Mustafa 313 Amele 3 2 5 Harhalidaki Ahmed Ağa 317 Hamal 3 5 8 Harhalidaki Hasan 319 Hamal 3 1 4 Harhalidaki Ali zevcesi Saniye 318 3 3 Ali Bakaki Ali 320 Kahveci 1 1 Ahmed Hısalaki 322 Kahveci 1 1 2 Memaki Ali 323 Hamal 1 2 3 Jandarma Balasakaki Mehmed 325 Jandarma 3 3 6 Ahmed Efendi 327 Rüsumat …? 1 1 Caferaki Mehmed 328 Amele 1 1 Caferaki Coraki bin Corı 329 Amele 1 3 4 Turkaki Halil 330 Amele 1 3 4 Kalyoncaki Mehmed 331 Amele 1 1 2 Bölükbaşaki Mehmed 332 Hamal 1 1 2 Yekûn 51 97 99 196 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Rasim bin Ramazan 5 Kahveci 1 1 2 Kara Dogru Mustafa 17 Gemici 3 3 6 Azrail Mustafa 26 Kahveci 3 2 5 Kokoraki İbrahim 27 Amele 5 2 7 Beylülzâde Teymur Bey 38 Amele 3 3 6 Evliya İbrahim bin Hüseyin 57 Amele 2 1 3 Elican oğlu Mustafa 63 Mûtaf 1 2 3 Çizmecaki Halil bin Ahmed 71 Amele 2 5 7 Murad oğlu Molla Hüseyin 73 Amele 1 4 5 Fokutaki? Ali bin Osman 75 Amele 2 2 4 Tolmadaki Hüsnü 145 Kahveci 1 1 2 Velutaki Ali 146 Bahçıvan 2 3 5 Zakiraki Mehmed bin Mazlum 147 Amele 1 1 2 Bölükbaşaki Halil bin Edhem 151 Amele 1 1 2 Alaca Mescid Turkaki Osman bin Ali 152 Amele 1 2 3 Mahallesi Turhaki Hüseyin bin Osman 153 Hamal 2 1 3 - 725 - Cemalaki Mustafa 154 Hamal 4 4 Kocukaki Mehmed 155 Amele 2 2 4 Mehmed Şevki Efendi 158 Kâtib 2 2 4 İladaki Memiş bin Ahmed 160 İskemleci 3 2 5 İsmail Muşunaki 163 Amele 3 4 7 Kafulaki Mustafa bin Hüseyin 164 Rençber 1 1 Yekûn 22 41 49 90 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Binaki Ahmed bin Ali 3 Balıkçı 4 2 6 Ağafaki Razvan bin Ahmed 11 Amele 3 1 4 Süleymanaki Süleyman bin Süleyman 29 Amele 2 3 5 Bekirlaki Ali bin Hasan 37 Çoban 3 4 7 Pervaki Hasan 42 4 4 8 İzbud Murad Ağa 45 Amelmande 2 1 3 Mahmud oğlu Balıkçı Enver? 68 Balıkçı 1 2 3 Memişaki Hüseyin 72 Hamal 2 1 3 Fescizade Mehmed Bey 73 Kâtib 1 3 4 Fescizade Hüseyin bey 74 Tahsildar 1 1 Börekçidaki Hüseyin 94 Bakkal 1 1 2 Kara Dağlaki Hilmi Ağa 95 Bakkal 1 2 3 Azban? Oğlu Zeynel 98 Terzi 2 1 3 Luizaki Tahir Ağa 104 Kahveci 1 2 3 Mahmud oğlu Mustafa Efendi 105 Bakkal 1 1 2 Bayagato Hüseyin 106 Balıkçı 3 3 6 Arnabut oğlu Ahmed 109 Doğramacı 3 3 6 Hacı Mercan 115 Dellal 3 2 5 Murad oğlu Edhem 159 Amele 2 2 4 Sancılaki İbrahim 118 Kuyucu? 6 1 7 Berber Yaşaki Rauf 148 Eskici 1 1 2 İbrahim bin Hasan 151 Kuyucu? 1 1 2 Barka Hüseyin 157 Balıkçı 3 3 6 Ahmed oğlu Bekir Validesi 177 1 2 3 İzbut Oğlu Mustafa Efendi 178 Kahveci 1 1 Bayataki Hüseyin bin Mustafa 178 Amele 1 2 3 Sideraki İbrahim bin Arif 179 Amelmande 1 1 2 Lagodaki Arif bin İbrahim 180 Serseri 1 1 Memişaki Mehmed bin Mehmed 181 Hamal 1 1 2 Luyidaki Kerimesi Emine 182 1 1 2 Karlobola? Zevcesi Hanım 183 1 2 3 Karamanalaki Ali bin Hüseyin 184 Amele 1 3 4 Serdaraki Mehmed bin Mustafa 185 Amele 1 1 Nazifaki Ahmed Reis 186 Amele 2 2 Mesudaki Arab Dai 186 Amele 2 3 5 Halil Kadar bin Mustafa 188 Gemici 2 2 4 Karunaki Hüseyin 198 Amelmande 1 1 Emiraki Hüseyin 199 Jandarma 1 1 Yudokaki Hüseyin 203 Amele 1 1 Bilkaki Osman 207 Kunduracı 1 2 3 Ömeraki Hüseyin bin Ömer 208 Amele 1 3 4 Ali Cemalaki oğlu Ali 209 Amele 2 4 6 Câmii-i Kebir Mahallesi Yekûn 42 65 80 145 Mahalle Kişi/Hane Reisi Hane No Sanatı Çocuk Kadın Erkek Toplam Hacı Hasanaki Hasan 21 Amelmande 3 1 4 Vervaraki İbrahim 41 Berber 2 5 7 Arab Recep 45 Hamal 2 2 4 Teymuraki Ahmed 46 Balıkçı 2 2 Dağ Mahallesi Behlülaki Hüseyin 47 Amele 3 1 4 - 726 - Çavuşaki Hüseyin 48 Tahsisçi 1 1 2 Arab Hayrullah 49 Hamal 4 1 5 Memiş oğlu Hasan 54 Kayıkçı 4 2 6 Halilaki Hüseyin bin Mustafa 56 Amele 2 3 5 Tahir Reis 66 Kayıkçı 3 2 5 Börekçi Dellalaki Hüseyin 71 4 1 5 Çubukçu oğlu Ömer 75 Bıçakcı 3 1 4 Edhem Çavuşaki 97 Kunduracı 1 1 2 Hacı Mustafadaki İbrahim 102 Amelmande 2 2 4 Molla Hasanaki Hüseyin 104 Amele 1 1 2 Yekûn 15 35 26 61 Genel Toplam 184 349 375 724 Tabloda görüldüğü üzere Kuşadası mahallelerinde hane kiralamak yolu ile geçici olarak yerleşen Girit muhaciri sayısı 184 hanede 724 muhacirdir. Toplam muhacir içinde 349 erkek ve 375 kadın muhacir bulunmaktadır. Bunların hane numaraları ile birlikte meslek bilgileri de kayıtlarda yer almıştır. Çocuk kaydının ise yine yer almadığı görülmektedir. Daha önce Girit muhacirlerinin iskânı için kurulmuş olan Osmaniye köyünde de bir iskân düzenlemesi yapılmıştır. Burada devlet eli ile gerçekleştirilen iskân sonucunda ortaya çıkan tablo aşağıda olduğu gibidir.

Zafer BEGAKİS'DEN ALINTIDIR


https://www.facebook.com/groups/elounda555
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir