3132 uygun sonuç bulundu

gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:41
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

Prusya ve Rusya ile basın harbine giren Beust, yardımını hissettiği Clarendon'u gücendirmek istemiyordu124 . Böylece Yunanistan'la müzakere etmektense çarpışmayı tercih eden Osmanlı devletinin Girit'de hudutsuz bir tahkikata tabiatiyle müsaade vermiyeceğini göz önünde alan Clarendon'a, asıl maksadı...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:40
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

Avrupa devletlerinin mutlaka bir araya gelerek dalıa ciddî bir netice doğurması mümkün olan bu çıkmaza bir hal çaresi bulmaları gerekiyordu. Yunanistan ortada yalnız kaldığını hissetmeye başladığından, durum buna müsaitti. Yunanistan'ın Rusya ve komşularına yaptığı teklifler kabul edilmemiş 11 8 ve...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:39
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

Girit'e dönmelerine daima muhalefet edilmesi, Yunan nazırlarının harb kokan nutukları ve Girit'e silâhlı bir çıkarına yapmak için Yunanistan'da teşebbüslere geçilmesi, İngiltere'nin bütün buhran boyunca Osmanlıları vaz geçirmeye çalıştığı tedbirin alınmasına sebeb oldu 113 . 11 Aralıkta Atina'daki ...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:38
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

artan sükûneti Rumlara fazla bir şey vâd etmiyordu. Böylece Yunanlılar 1868 yazında son ümitlerini ingiltere'ye bağladılar 107 . Stanle y onlara yüz vermedi, fakat Moustie r Fransız prestijine vurulan darbeyi bütün acısı ile hissetti. Bu durum Fransız Hariciye Vekilinin canını sıkmış ve kendisine ö...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:37
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

itiraf etmek zorunda kalmıştı: "Benden istediğiniz tavşanı size getirmediğimden dolayı müteessirim." 10 2 Aslında Stanle y Girit'den eskisi kadar telâş etmemeye ve Avusturya ile Fransa'nın kendisi olmaksızın harekete geçmeleri ihtimalinden de endişe duymamağa başlamıştı. Avusturya'nın takındığı tav...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:36
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

Paşa , çarpışmanın durdurulmasına dair gayet yumuşak olan Fransız teklifini derhal reddetmişti. Hıristiyan bir valisi bulunmayan Girit'in bu yeni idare tarzı ise bir vilâyet teşkilâtı olmaktan daha ileri gitmiyordu. Babıâli'nin bu şekilde hareketiyle Fransız gururu okşanmamış ve Napolyo n III. ile ...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:35
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

temsilcileri tarafından ve iki gün sonra da birtakım şartlar ile Avusturya tarafından ileri sürülen Fransız teklifini desteklemesi için Lyons' a talimat vermekten başka çaresi kalmamıştı89 . Osmanlıların bu teklifleri kâtiyetle red etmeleri neticesinde, Fransan'nııı gerek İstanbul'a ve gerek 1867 y...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:33
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

edilen Osmanlı kumandanı Ömer Paşa'nın isyanı bastıracağından da ümidini kestiğinden, bir nevî müdahalenin gerektiğini hissetmeye başlamıştı 83 . Stanley'in fikrini kavrayan Moustie r komisyon teşkilinde Babıâlinin de hâmi devletleri temsilci göndermeye davet etmesini ileri sürerek teklifini daha u...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:32
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

o şimdi ( eski fikri için) daha iyi bir durumun ortaya çıktığını görüyorduRusya Fransa'nın kendisini gölgede bırakmasına tahammül edemezdi; Prusya ve italya ise istanbul'a baskı yapılması gerektiği fikrindeydiler7S . Avusturya'nın hazırlıksız bulunduğu böyle bir zamanda Beust dahi buhranın önlenmes...
gönderen eyuphuseyin
13 Kas 2019, 00:31
Forum: Akademik Yayınlar
Başlık: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT
Cevaplar: 29
Görüntüleme: 20

Re: İNGİLTERE YE GİRİT İSYANI, 1866-69 Tiirkçeye çeviren: Yuluğ Tekin KURAT

kurmak hakkının tanınmasını istemişti 69 . Esasen Stanle y Hıristiyanlar ile Müslümanların bir arada ve eşit şartlar altında yaşamalarının hiç bir zaman sağlanamıyacağı tezini kabul etmişti: "Her iki zümre de mutaassıbtır ve müsamahaları yoktur, medenî durumları bakımından biri ötekine tercih edile...