4626 uygun sonuç bulundu

gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:49
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

iktidarın sigortası konumundaki askeri gücün, Osmanlı etkisinden kurtarılmaya çalışılması, Osmanlı egemenliğinin de yok edilmesiyle eşdeğerdir. Böylece Mehmed Ali Paşa döneminden itibaren Mısırlıların orduya alınarak silahlı gücün Osmanlı hakimiyetinden temizlenmesine yönelik projenin, farklı bir k...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:46
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

Bâbıâlî, Hıdiv’in Triyeste tersanelerine sipariş ettiği zırhlı korvetin akıbetini dikkatle takip eder. Triyeste şehbenderi Rober Efendi, Viyana sefaretine konuyla ilgili olarak detaylı bilgiler verir. Şehbender, korvetin bütün özelliklerini açık şekilde anlatır. Rober Efendi, Hıdiv-i Mısır tarafınd...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:39
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

Fransa ve Triyeste’ye sipariş edilen gemilerin yapımı da tamamlanır. Ancak Bâbıâlî, Hıdiv’e, kendisine tanınan imtiyazda Mısır askerinin sayısının 30 bin ile sınırlandırıldığını ve şerâ’it-i merkûme dâhîlinden çıkmamış olmak zımnında Fransa ve Triyeste’de derdest-i inşâ olan zırhlı gemilerden dahî ...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:35
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

önemi, Bâbıâlî ile Hıdiv İsmail arasındaki iktidar mücadelesine ivme kazandıran yeni bir faktör olmasında gizlidir. Diğer bir ifade ile Girit İsyanı’nın siyasi gündemi meşgul ettiği günler, Mısır’ın bağımsızlaştırılmasına yönelik hayalin de beslenip güçlendiği bir zamana tesadüf eder. İsyan sırasın...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:34
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

Süveyş Kanalı’nın açılması, Hindistan’a giden yolda Mısır’ın varolan öne- mini artırırken uluslararası sisteme daha kuvvetli şekilde entegre olmasını da beraberinde getirecektir. Böyle bir sonuç ise Mısır’ı idare edenlere göre Osmanlı hakimiyetinin gevşetilmesini, hatta uluslararası konjonktürün sa...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:32
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

si, Tanzimat Dönemi’nde sivil bürokratik iktidarın güç ve etki alanının ne denli genişlediğini açıkça gösterir. Diğer bir ifade ile yüzyılın ilk yarısında Sultan ile Mısır’daki asi valisi arasındaki savaş, 1860’larla birlikte yerini, bürokratik sınıf ile Mısır Hıdivi arasındaki siyasi manevralara b...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:31
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

ile birlikte Mısır’da, yeniden hızlı bir modernleşme programının uygula- maya konulduğu dikkati çeker. Bu programın temel refleksini, Mehmed Ali Paşa döneminde ortaya çıkan bağımsız Mısır hayalinin oluşturduğu söylenebilir. Kendinden önceki Said Paşa’nın aksine İsmail Paşa, enerjik ve kararlı biçim...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:30
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

manlı yönetimi, Mısır’ın ırsî valiliğini çok daha önceden verebileceğini açıkça belirterek aslında bu sorundan bıktığını itiraf etmiştir. Hatta bu konuda Avrupa’nın yardımını bile istemiştir (BOA. HAT., 833 / 37560F, 21 Receb 1252 / 1 Kasım 1836). II. Mahmud’un reformlarının ruhunu, merkezî devlet ...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:29
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Re: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

görülen diğer huzursuzluklardan farklı olarak Mehmed Ali Paşa İsyanı, Os- manlı Devleti’nin değişim yüzyılında ortaya çıkan ve iktidarın yeniden pay- laşımını ima eden bir muhtevaya sahiptir. Yüzyılın ilk yarısında karşılaşılan bu isyandan sonra Mısır’ın XIX. yüzyıl boyunca, Osmanlı siyaset ve dipl...
gönderen eyuphuseyin
14 Ara 2019, 16:27
Forum: Osmanlı Dönemi Girit Türk Tarihi
Başlık: Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 3

Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları Hayrettin Pınar

Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları: Bâbıâlî ve Hıdiv İsmail Hayrettin Pınar Özet Mehmed Ali Paşa İsyanı, Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda karşılaştığı en önemli sorunlar arasında yer alır. İsyanın ana fik- rinin, Mısır’da bağımsız bir devlet kurmak olduğunu söylemek, yanlış sayılmaz. Yüzyılın ilk...